[cfinformatica-grup] Re: MiniDebconf 2014 Barcelona

  • From: Joan Josep Ordinas Rosa <jordinas@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 17 Jan 2014 23:16:31 +0100

2014/1/16 Joan Josep Ordinas Rosa <jordinas@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>:
> Altres pioneres:
>
> http://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Liskov

Per les preses no em vaig estendre explicat que la Liskov va inventar
el concepte
de tipus de dades abstractes (ADT). Teniu un encantador document,
escrit amb màquina
d'escriure a dues columnes, sobre el tema:

http://www.cs.iastate.edu/~hridesh/teaching/362/07/01/papers/p50-liskov.pdf

I per no parlar del "Liskov substitution principle":

   http://en.wikipedia.org/wiki/Liskov_substitution_principle

La tesi doctoral de la Liskov la va dirigir John McCarthy, el pare del LISP

http://en.wikipedia.org/wiki/John_McCarthy_(computer_scientist)

etc.

En aquestes generacions, les dones no demanaven ser tractades de forma
segregada, i
pot-ser el que simplement esperaven és ser considerades i respectades
per la seva feina,
no ser senyalades amb fletxes o cercles vermells en una foto per dir,
"MIREU! Una dona!,
Qui ho anava a dir!"...

JJOR

Other related posts: