[cfinformatica-grup] Mòduls DAM

  • From: Olga Schlüter Martín <olga.schluter@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 25 Mar 2014 19:44:04 +0100

Hola

Algú sap com trobar el document de mòduls professionals de DAM? Actualment
no hi ha el document a:

http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolsloe

Estem mirant distribucions curriculars i ens aniria molt bé tenir-lo.

Moltes gràcies
-- 
OLGA SCHLÜTER
Professora del Departament d'informàtica

Institut Carles Vallbona
Camp de les Moreres, 14
08401 Granollers (Barcelona)
Tel:  +34 93 860 00 21
Fax:  +34 93 879 19 81
http://iescarlesvallbona.cat/

Other related posts:

  • » [cfinformatica-grup] Mòduls DAM - Olga Schlüter Martín