[cfinformatica-grup] Re: M4 - BD XML

  • From: Joan Josep Ordinas Rosa <jordinas@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 27 Mar 2013 11:14:54 +0100

A mi, pel resultat d'aprenentatge "Sistemes de consulta i
emmagatzematge de documents XML" em queden 14 hores!!!

En aquest temps he decidit tocar una mica XPath, i fer-ho amb
Python que és el nostre lleguatge d'us principal.

Les activitats que faig són:

Consultar documents XML
http://informatica.escoladeltreball.org/ASIX/MP4/UF2/A2/T1.html

Comprimir documents XML
http://informatica.escoladeltreball.org/ASIX/MP4/UF2/A2/T2.html

Extreure dades de SGBD relacionals en format XML
http://informatica.escoladeltreball.org/ASIX/MP4/UF2/A2/T3.html

Crec que en 14 hores no es pot fer gaire més. A ASIX mai més
han de veure aquestes coses. Igual a DAMP es poden fer en altres
mòduls aplicacions relacionades amb aquestes tecnologies...

JJOR

Other related posts: