[cfinformatica-grup] Re: Fwd: Re: Materials per MP4 i MP9 d'ASIX

  • From: Joan Josep Ordinas Rosa <jordinas@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 30 Aug 2012 18:01:00 +0200

> Per cert, pels de la vella escola i els de la no tan vella, amb HTML5
> l'etiqueta <frame> desapareix (per fi!!). A veure si la oblideu ;-D

Completament d'acord, però en aquest cas era l'única forma de crear un
sistema de navegació sense fer massa feina extra. Jo prohibeixo les
frames a les meves classes, però en aquest cas he hagut de "pecar"
conscientment. Des de 1997 les frames estan "deprecated", però hi
ha ocasions en que poden ajudar de forma simple a resoldre un problema.

JJOR

Other related posts: