[cfinformatica-grup] Estades en empreses per professorat

  • From: ESTER MARSAL ROCA <emarsal2@xxxxxxxx>
  • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 14 Jun 2017 17:05:13 +0200

Hola!

Vull fer una estada per millorar la meva experiència com Informàtica en el
camp laboral i no tant en el món de la docència. Ja tinc alguna empresa
interessada, però ens han sorgit dubtes i per aquí la comarca de l'Anoia no
hi ha cap professor que n'hagi fet abans.

- Hi ha algú per aquí que n'hagi realitzat algun cop?
- Durada recomanada?
- Tasques que es realitzaran duran l'estada?
- Simplement seguiment a un empleat o a diversos de l'empresa?

Moltes gràcies per endavant i bon estiu a tots!

Ester Marsal i Roca
IES Milà i Fontanals
Igualada

Other related posts: