[cfinformatica-grup] Re: Dubtes sobre Python/Java

  • From: Moisès Gómez <iesmoises@xxxxxxxxx>
  • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 26 Jul 2014 12:14:07 +0200

El correu del Joan m'ha fet venir al cap un acudit sobre el difunt Jesús
Gil: "ahora que he aprendido a decir pinicula van y le llaman flin"
 El dia 23/07/2014 19.46, "Joan Josep Ordinas Rosa" <
jordinas@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> va escriure:

> > Virtualenv: entorn shell per importar llibreries sense instal·lar-les al
> > sistema. Així pots treballar amb diferents versions. MOLT important.
> > (development)
>
> DON SEBASTIÁN – Hoy las ciencias adelantan,
> que es una barbaridad
> DON HILARIÓN – ¡Es una brutalidad!
> DON SEBASTIÁN – ¡Es una bestialidad!
> ¡Es una bestialidad!
>
>
> http://continuousdelivery.uglyduckling.nl/uncategorized/using-docker-as-a-python-development-environment/
> http://pythonrants.wordpress.com/2013/12/06/why-i-hate-virtualenv-and-pip/
>
> JJOR
>
>

Other related posts: