[cfinformatica-grup] Re: Dubte sobre l'habilitació del 507

  • From: Valenti Carbonell <carbonellv@xxxxxx>
  • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 07 Mar 2014 02:27:03 +0100

Hola Toni,

Habilitat d'ofici (by the face) , .... NO !!!:-D
La plaça com a funcionari amb oposicions aprovades és 507, ... es a dir només Cicles Formatius d'informàtica (ASIX, SMX, etc.). Sí, amb un 507 i si abans com interí has fet alguns anys de TECNO. De forma eventual i per necessitat en l' ESO/Centre (no cicles formatius) queda per cobrir algun grup de l'optativa de 4 ESO d'Informàtica, etc., sempre amb el vist i plau del "Cap de Departament de Tecnologia" (Amb les reunions del departament de TECNO, amb les reunions dels equips docents d'ESO, tutories, etc.) . Algunes hores (grups, classes) de matemàtiques d'ESO ja les fan professors/professores funcionaris/funcionaries de TECNO, Física i Química, Biologia, etc. (ESO) .

Els 6XX (Professor Tècnic de Formació Professional) és força difícil ( o impossible) per la pròpia naturalesa de l'oposició. (No son professors de secundària)!!! Per altra costat, des de Secundària i Batxillerat, hi ha professors funcionaris de TECNO i de MATEMÀTIQUES que també podrien impartir lo del 507 !!!O:-)


El que sí potser hi haurà feina, serà per els 6XX (Professor Tècnic de Formació Professional) informàtics amb lo de la *Formació Professional Bàsica*.:-X

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf

*Título Profesional Básico en Servicios Administrativos*
3001.Tratamiento informático de datos.
3002. Aplicaciones básicas de ofimática.

*Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica*
3016. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos

*Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones *
3029. Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos.
3030. Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación.
3016. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos.

....
etc.

No se com funcionarà això, doncs una cosa serà dins de l' Ensenyança Obligatòria ... i una altra cosa són els Cicles Formatius de Grau mitjà i de Grau Superior.


No sé qui es va inventar lo de Formació Professional Inicial de Grau Superior?=-O

No sé qui es va inventar lo de Formació Professional Inicial de Grau Mitjà?=-O

No sé qui es va inventar lo de Formació Professional Continua?=-O

No sé qui es va inventar lo de Formació Professional Dual?=-O

No sé qui es va inventar lo de Qualificació Profesional?

I ha algun Decret legal vigent que realement posi ordre a tot això?:'(

I ara com quedarà amb la "LOMCE" **?:'( :'(

Salutacions,
Valentí Carbonell


------------------------------------------------------------------------
El 06/03/2014 21:48, Toni Soler escribió:
Hola a tots,

Tinc un dubte: Sóc funcionari de la 507 de informàtica. Algú sap si estic habilitat d'ofici per impartir TECnologia o MATemàtiques a la ESO? O amb la 507 només puc fer cicles formatius d'informàtica?

Gràcies.


--
Toni Soler
Twitter: @tonisolerlluis
Professor de FP a IES Badia del Vallès <http://www.iesbadia.cat>
Consultor de Sistemes Informàtics a Infodesa21 <http://www.infodesa.com>

Other related posts: