[cfinformatica-grup] Re: Dual, hores retallades

  • From: Olga Schlüter Martín <olga.schluter@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 15 Jun 2016 13:16:21 +0200

Hola Marc,

Des de la coordinació dual s'han fet algunes reunions on se'ns ha proposat
una distribució curricular per la modalitat dual B. Direcció ha indicat que
aquest és el model a seguir. Se'ns ha dit que és més fàcil organitzar la
dual així i que tots els cicles de superior hem de fer dual i a més amb
aquest model B. Entenc que el departament d'Ensenyament pressiona perquè
així sigui?

Tant per als mòduls-no-duals com el mòdul dual se'ns ha explicat que hem
d'evaluar tots els RA's perquè és model B. Així doncs, si per exemple el
DAM M7 queda amb 33 hores com a mòdul-no-dual (diuen que ha de ser múltiple
de 33 pels horaris)  jo hauria d'explicar i evaluar tots els seus 8 RA's
amb aquestes 33 hores. Al mòdul dual els mateixos RA's s'aprofundirien i
evaluarien amb exercicis, pràctiques i projectes. Com que jo ja he
expressat moltes vegades que amb 33 hores no dóna temps ni a explicar ni
evaluar com cal aquests coneixements, em diuen que faci un examen tipus
test (!)

El mateix per la resta de mòduls, tot i que M7 és l'únic que es quedaria
per sota el mínim legal d'hores que diu el BOE, que són 80! Per exemple M8
passa de 99 a 66 hores, quan ja sabem que 99 hores són clarament
insuficients per explicar el mínim. A més a més, la retallada per UF's s'ha
fet arbitràriament. Per exemple:

DAM M7 UF1 de 79 hores -> passa a 23h
DAM M7 UF2 de 20 hores -> 10 hores (amb 3 RA's!)

DAM M8 UF1 45h -> 28h
DAM M8 UF2 24 -> 19h
DAM M8 UF3 30 -> 19h

quan ja sabem que la UF1 és la que necessita més hores.

La idea de repartir uns RA's als mòduls-no-duals- i la resta de RA's al
mòdul dual diuen que és model A. Llavors l'empresa posa la nota dels RA's
que es fan al mòdul dual. Vosaltres quin model seguiu? Com ho feu?

Quant a la pregunta de les hores mínimes del mòdul dual, suposo que hi ha
un mínim o màxim legal que la proposta de l'institut ha de complir. Per
exemple a la web de la generalitat hi ha un exemple amb el mòdul dual de
363 hores i la proposta del nostre institut és de 343h perquè se'ns va dir
que era el mínim d'hores legal que havia de tenir el mòdul dual. Per cert,
fa dos dies em vaig assabentar de casualitat que aquesta proposta havia
estat rebutjada perquè la normativa també indica que el mòdul del projecte
ha de tenir 33hores en mòdul-no-dual.

Per últim, la coordinadora de dual ha dimitit, o sigui que estem força
perduts. Podríeu si us plau enviar la vostra distribució dual per comparar?

Moltes gràcies

OlgaEl dia 15 de juny de 2016, 11:22, Marc Nicolau <marc.nicolau@xxxxxxxxx> ha
escrit:

Olga,


Però no només em diuen que faci tots els RA's amb les poques hores que
queden sinó que també em plantegen que realitzi exàmens tipus test de
contingut totalment pràctic als mòduls no-dual. Per exemple: *DAM M7
RA5 **Crea informes avaluant i utilitzant eines gràfiques*. El verb ja
ho diu: crear és una acció que difícilment es pot evaluar amb un tipus
test. Utilizo Visual Studio i els ensenyo el Report Viewer. Tot són clics,
menus contextuals, formularis a omplir, etc. Si faig un tipus tst
suspendran tots!!!


Nosaltres ho tenim previst així:el mòdul DUAL és un mòdul més, amb UF/UFs,
RAs, CAs i Continguts. Per tant, cal avaluar-los. Ara bé, que t'obliguin a
utilitzar un instrument d'avaluació o un altre.... Per cert, qui és aquest
que "us obliga" ?Sabeu d'algun lloc on quedi reflectit que s'han de separar els RA's?


A la jornada de DUAL per famílies professionals es va explicar com fer la
programació del mòdul DUAL. A l'Odissea, dins el curs de la Xarxa DUAL hi
ha la documentació.Per cert, sabeu també el nº mínim d'hores del mòdul dual? Aquí cadascú
també diu una cosa diferent. Anem sense rumb...


Suposo que tot depèn de la distribució del mòdul que tinguis aprovada per
la Resolució que us han aprovat. Es a dir, si dius, per exemple que els
alumnes que fan l'estada a l'empresa deixen de fer 363 hores al centre,
doncs aquestes són les que tindrà el mòdul DUAL.


Gràcies

OlgaEl dia 14 de juny de 2016, 16:12, Marc Nicolau <marc.nicolau@xxxxxxxxx>
ha escrit:

Hola,

Nosaltres no ho entenem així i tampoc ningú ens ha dit això últim que
comentes: *" a les útlimes reunions se'ns comunica que hem d'explicar i
evaluar tots els RA's al mòdul no-dual i fer pràctiques al mòdul dual per
als alumnes que es queden al centre"*

Sempre ho hem vist com que en hores "normals" dels mòduls fas el que has
programat (amb els RAs, CAs i continguts) i al mòdul DUAL, els RAs, CAs i
continguts que han passat a formar-ne part dels mòduls "normals". És a dir:
els mòduls passen a ser més petits i en tens un de nou, el mòdul DUAL
(entenc que seguir l'organització del model B).

--
=================
Marc Nicolau
=================

El dia 14 de juny de 2016, 15:56, Olga Schlüter Martín <
olga.schluter@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> ha escrit:

Hola,

Us escric per un tema que curiosament no ha sortit gaire al fòrum però
em consta que a tots ens afecta: la dual.

Us explico el cas: DAM M7 Desenvolupament d'interfícies 99h, després de
la retallada de la dual -> 33 hores en el mòdul no dual i 66 hores al mòdul
dual. Tal i com se'ns va explicar al començament, una sèrie de RA's
s'havien d'explicar i evaluar al mòdul no-dual i la resta de RA's que els
alumnes fan a les empreses passarien al mòdul dual. És a dir, un alumne que
fa dual s'evaluarà d'alguns RA's al mòdul no-dual i la resta els avaluarà
l'empresa. Els alumnes que no fan dual són evaluats totalment pel centre:
uns RA's al mòdul no-dual i la resta al mòdul dual.

Però a les útlimes reunions se'ns comunica que hem d'explicar i evaluar
tots els RA's al mòdul no-dual i fer pràctiques al mòdul dual per als
alumnes que es queden al centre. Davant la impossibilitat d'explicar i
evaluar tots els RA's en 33 hores, només hi veiem 2 opcions:

   - explicar molt depressa tots els RA's amb les poques hores que
   queden al mòdul no-dual (33 hores) i evaluar-los
   - explicar la quantitat de RA's que es pugui amb les 33 hores

Com ho veieu vosaltres?

Moltes gràcies

Olga

--
OLGA SCHLÜTER
Departament d'informàtica

Institut Carles Vallbona
Camp de les Moreres, 14
08401 Granollers (Barcelona)
Tel:  +34 93 860 00 21
Fax:  +34 93 879 19 81
http://iescarlesvallbona.cat/

--
OLGA SCHLÜTER
Departament d'informàtica

Institut Carles Vallbona
Camp de les Moreres, 14
08401 Granollers (Barcelona)
Tel:  +34 93 860 00 21
Fax:  +34 93 879 19 81
http://iescarlesvallbona.cat/

-- 
OLGA SCHLÜTER
Departament d'informàtica

Institut Carles Vallbona
Camp de les Moreres, 14
08401 Granollers (Barcelona)
Tel:  +34 93 860 00 21
Fax:  +34 93 879 19 81
http://iescarlesvallbona.cat/

Other related posts: