[cfinformatica-grup] Decret de la Formació Professional Bàsica - Annex IV

  • From: Isidre Guixà <iguixa@xxxxxxxx>
  • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 07 Mar 2014 10:26:14 +0100

Per anar-nos preparant:

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf

Isidre Guixà
INS Milà i Fontanals d'Igualada


Other related posts:

  • » [cfinformatica-grup] Decret de la Formació Professional Bàsica - Annex IV - Isidre Guixà