[cfinformatica-grup] Re: Curs de MongoDB

  • From: Joan Josep Ordinas Rosa <jordinas@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 14 Nov 2013 10:31:55 +0100

2013/11/13 Ermengol Bota <ermengol@xxxxxxxxx>:
> El profe de BD de l'escola ens ha comentat que els de MongoDB fan un curs de
> formació inicial, no presencial i amb certificat d'acompliment.

Amb la força que està agafant JSON i ara MongoDB sembla que poc espai
queda per les bases de dades XML...

Algú a qui afecti aquesta evolució s'ha plantejat com treure del curriculum
les bases de dades XML? Basta dir que ara JSON substitueix  a XML (en algunes
aplicacions, és clar).

JJOR

Other related posts: