[cfinformatica-grup] Correspondència de les titulacions als graus actuals del pla Bolonia

  • From: Jordi Subias <jsubias@xxxxxxxxx>
  • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 15 Jul 2015 16:35:51 +0200

Hola a tots/es!

Ja fa dies em van passar aquest link i parlant amb diferent gent vaig veure
que tenia molt d'interès.
Aquest link és per a fer la correspondència entre el nostre títol de
enginyeria / enginyeria tècnica, inclòs els que teniu llicenciatura o
diplomatura, als graus actuals del pla de Bolonia:

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios
/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-espanoles/correspondencias-
titulos-meces.html

És molt fàcil i on posa número de títol s'ha de posar el camp que surt al
títol que es posa "Nº REGISTRO NAL. DE TITULOS". En el meu cas, per
exemple, és 2005/062705 però sense la barra que no us ho acceptarà.

També us passo aquest link on explica molt bé el que suposa o fer aquesta
correspondència: http://www.conciti.org/faq-equiparacion-rd-967-2014/

Passeu aquesta informació a qui creieu convenient, encara que el termini de
presentació és obert permanentment.


Gracies a Òscar i a tots aquells que li van passar.

Other related posts:

  • » [cfinformatica-grup] Correspondència de les titulacions als graus actuals del pla Bolonia - Jordi Subias