[cfinformatica-grup] Com fer un inventari de 300-350 ordinadors per xarxa ?

  • From: Magdalena Lliteras <mlliteras10@xxxxxxxxx>
  • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 16 Sep 2015 22:39:42 +0200

Benvolguts companys:

Segur que algún té la solució.

Necessito inventariar de 300 a 350 ordinadors. Algun programari per
facilitar la feina.
Ara mateix estan inventariats amb full de càlcul i etiquetes sobre
l'ordinador.

Com ho aplicau al vostre institut ?. Per inventariar i mantenir l'inventari.

Gràcies per endavant !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Other related posts: