[cet-compsciz-2005] Re: [cet-compsciz-2005]

  • From: Akhil k <akhi00@xxxxxxxxx>
  • To: cet-compsciz-2005@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 8 Jun 2010 11:01:43 +0530

giri paranjathu kettille.. no football talks here.... athinu venel separate
grp undakki ningal samsaricho.. entha giri, alle??

On Tue, Jun 8, 2010 at 10:59 AM, jose thomas <josethomasindia@xxxxxxxxx>wrote:

> Spaniards arokke undu..:P
>>
>>
>


-- 
Regards,
Akhil K

Other related posts: