[cet-compsciz-2005] Re: Some pics to remember..........

  • From: Ramakrishnan G <rameshg87@xxxxxxxxx>
  • To: cet-compsciz-2005@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 8 Jun 2010 22:40:39 +0530

hehe..engil kuzhapamilla...sughamayi irikunnu...:-)

On Tue, Jun 8, 2010 at 10:35 PM, jose thomas <josethomasindia@xxxxxxxxx>wrote:

>
> nee desp akathe......anyante bharyaye patti ariyan ellarkkum oru agraham
> kanilla...aa curiosity il chodichatha....Lelu allu...
>
>


-- 
Ramesh

Other related posts: