[cet-compsciz-2005] Re: Greetings !!!

  • From: Akhil k <akhi00@xxxxxxxxx>
  • To: cet-compsciz-2005@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 4 Jun 2010 19:15:55 +0530

nee matramalla, ellavarum nirthi ennu thonunnu...

On Fri, Jun 4, 2010 at 5:04 PM, GIRI <giri.cet.mh@xxxxxxxxx> wrote:

>
>
>
>  Njan Nirthi... [?]
>
>>
>


-- 
Regards,
Akhil K

PNG image

Other related posts: