[candit6e13] Re: Tilbagemelding - evaluering

 • From: Michael Kristensen <mkr10@xxxxxxxxxxxxxx>
 • To: Erik Sørensen <es@xxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 16 Jan 2014 19:24:12 +0100

Hej Erik

Tusind tak for din tilbagemelding. Den sætter vi stor pris på!

Ja, vi var til eksamen sidste tirsdag og skylder selvfølgelig en melding
om, hvordan det gik :-)

Det var en god eksamen, hvor vi fik diskuteret både styrker og svagheder
ved projektet. Både censor og vejleder var glade for vores teorivalg og de
indsigter, vi var kommet frem til. Vi fik også ros for vores metodiske
bevidsthed. Samtidig bar projektet præg af, at skriveprocessen blev presset
til sidst, og der var argumentationer, som godt kunne have været skarpere.

Vi endte med et 10-tal og 7-tal til resten, og det tror jeg, at vi er fint
tilfredse med alle sammen :-) Det har været en rigtig lærerig proces, hvor
vi er blevet meget klogere på udfordringer med it-ledelse, kommuner,
digitalisering og kombinationen af disse. Jeg tror, at jeg taler på alles
vegne, når jeg siger, at det har været et dejligt projektsamarbejde, hvor
vi (trods status som 'bare' studerende) virkelig er blevet taget seriøse.
Vi er i hvert fald rigtig glade for, at vi kunne bidrage med noget.

Tak for det - og måske på gensyn engang i fremtiden i en eller anden
sammenhæng.


Best regards

*Michael Kristensen * <http://www.linkedin.com/in/mikrdk>
BA in Communication | Soon MSc in Information Technology Management
Aalborg University | The University of Melbourne

Istedgade 18, 1.
DK-9000 Aalborg
+45 23 60 70 53


2014/1/15 Erik Sørensen <es@xxxxxxxxx>

> Hej Michael og co.
>
> Jeg fik aldrig nået at svare på den elektroniske tilbagemelding på grund
> af andre opgaver, så I får en semi elektronisk besvarelse ud fra de tre
> overskrifter, som jeg kan se af det materiale, som I havde med den 3.
> januar.
>
> PS - så venter vi egentlig også nysgerrigt på at høre jeres resultat fra
> jeres fremlæggelse i sidste uge.
>
>
> *Hvad fungerede godt?*
>
>  - At I kunne finde et tema for jeres opgave, som tog udgangspunkt i
>  vores dagligdag. Det begrænsede helt sikkert vores indsats, da vi bare
>  skulle fortælle jer om vores aktiviteter og tage udgangspunkt i aktuelt
>  materiale. Altså - vi skulle ikke producere ekstra til jeres brug.
>  - Timing i jeres opgavetekst og vores dagligdag.
>  - Hele gruppens adfærd. Ydmyg, lyttende, interesseret og jeg har kun
>  oplevet jeres tilstedeværelse som et behageligt og frugtbart bekendtskab.
>  - Jeres opgave og fremlæggelse har etableret et fokus og et grundlag
>  for en yderligere dialog - indtil videre mellem IT og HPU - men teori og
>  observationer er relevante for en langt større del af organisationen.
>
>
>
> *Hvad fungerede mindre godt?*
>
>  - Der kunne have stået noget om, at I var en stor gruppe på 5, og I er
>  meget forskellige af natur og personlighed. Men jf. ovenstående, så var det
>  ikke noget, som generede mig i vores samarbejde.
>
>
>
> *Forslag til forbedringer?*
>
>  - Jeg kan ikke hjælpe jer - desværre. Fordi jeg føler at tingene
>  fungerede - lige fra den første henvendelse fra Universitetet, via mine
>  overvejelser om temaer som kunne være interessante for jer, til vores
>  første møde osv.
>  - Så ... det her bliver ikke sidste gang vi siger ja til samarbejde
>  med Aalborg Universitet
>
>
>
>
> Med venlig hilsen
>
> Erik Sørensen
> It- og digitaliseringschef
>
>
>
> Viborg Kommune
> Økonomi- & Personalestaben
> IT
> Prinsens Alle 5
> 8800 Viborg
> Direkte tlf : 87 87 41 50
>
>
>
> Sikker e-mail sikkerpost@xxxxxxxxx <sikkerpost@xxxxxxxxx:>
> http://www.viborg.dk
>

JPEG image

GIF image

Other related posts:

 • » [candit6e13] Re: Tilbagemelding - evaluering - Michael Kristensen