[brooklyn] oroszlánfogás

  • From: András Kérdô (ET/ETH) <andras.kerdo@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "'brooklyn@xxxxxxxxxxxxx'" <brooklyn@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 1 Aug 2003 10:50:49 +0200

Oroszlánfogás 
  _____  


Hogyan fogjunk oroszlánt a sivatagban?

1. A geometriai megoldás:
Állítsunk hengerszerû ketrecet a sivatagba!
a) eset: Az oroszlán a ketrecben van. A megoldás triviális!
b) eset: Az oroszlán a ketrecen kívül van. Álljunk a ketrecbe, és invertáljuk a 
falait! Így magunk a ketrecen kívülre kerülünk és eredményképpen az oroszlán a 
ketrecbe.
Figyelem! Az utóbbi esetben feltétlenül ügyeljünk arra, hogy ne álljunk a 
ketrec közepén, mert különben eltûnünk a végtelenben!

2. A vetítéses módszer:
Az általánosság korlátait figyelmen kívül hagyva tegyük fel, hogy a sivatag 
sík. A síkot egy a ketrecen átmenõ egyenesbe vetítjük, majd az egyenest egy 
ketrecben lévõ pontba. Így az oroszlán bekerül a ketrecbe.

3. A topológiai módszer:
Topológiailag az oroszlánt tóruszként is felfoghatjuk. Transzformáljuk a 
sivatagot a négydimenziós térbe. Lehetõség nyílik a sivatag olyan 
deformálására, melynél a visszatranszformáláskor az oroszlán összecsomózódik a 
háromdimenziós térben. Ilyenkor magatehetetlen.

4. A valószínûségelméleti módszer:
Ehhez a módszerhez szükséges egy Laplace-kerék, néhány kocka és egy 
Gauss-harang. A Laplace-kerékkel a sivatagon át furikázva kockákat dobálunk az 
oroszlán után. Amikor már rohan felénk, a dühtõl zihálva, borítsuk rá a 
Gauss-harangot. Ez alatt 1 valószínûséggel fogságban van.

5. Newton-féle módszer:
A ketrec és az oroszlán a gravitáció miatt vonzzák egymást. A súrlódást 
elhanyagoljuk. Ily módon az oroszlán elõbb-utóbb a ketrecben fog csücsülni.

6. A Heisenberg-módszer:
A mozgó oroszlán helye és sebessége egyszerre nem határozható meg. A sivatagban 
mozgó oroszlán tehát nem foglalhat el fizikailag értelmes helyet, ezért 
vadászata szóba sem jöhet. Következésképpen az oroszlánvadászat csak a nyugvó 
oroszlánokra korlátozódhat. A nyugvó, mozdulatlan oroszlán efogását az olvasóra 
bízzuk.

7. A Schrödinger-módszer:
Annak a valószínûsége, hogy az oroszlán a ketrecben van, nagyobb, mint nulla. 
Üljünk le a ketrec elé, és várjunk.

8. Az Einstein- vagy relativisztikus módszer:
Repüljünk közel fénysebességgel a sivatag felett. A relativisztikus 
hosszkontrakció miatt az oroszlán papírvékonyságú lesz. Vegyük fel, tekerjük 
össze, és húzzunk rá egy befõttes gumit.

9. A kísérleti fizikus módszer:
Vegyünk egy olyan féligáteresztõ membránt, amely csak az oroszlánokat nem 
ereszti át. Szitáljuk át vele a sivatagot.Other related posts: