Re:

  • From: Farkas Krisztián <jjeessuuss@xxxxxxxxxxx>
  • To: <brooklyn@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 15 Oct 2003 15:48:10 +0200

Nem bírsz lealacsonyodni az itt jelenlévő szellemi színvonalra (ez vagy 
allegória, vagy alliteráció volt.)
  ----- Original Message ----- 
  From: Rákóczi Andrea 
  To: brooklyn@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Wednesday, October 15, 2003 2:46 PM


  hahó?! igazából én is itt vagyok, csak ti annyira nagyon okosak, ügyesek 
vagytok, hogy én már nem is merek szólni semmit se nem... 

Other related posts: