Re: (no subject)

  • From: Istvan Durko <istvan.durko@xxxxxxxxxx>
  • To: brooklyn@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 15 Jul 2004 15:58:10 +0200

ne is bosszants, mihelyst lenyomtam a 'Send' gombot, nyomban feltünt, hogy 
nem csak Áronnak megy a válasz. 

Other related posts: