KOnnyed hetfoi mese

 • From: "Kovacs, Peter" <peter.kovacs@xxxxxxxxxxxxx>
 • To: "'brooklyn@xxxxxxxxxxxxx'" <brooklyn@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Mon, 14 Feb 2005 11:01:06 +0100

Matematikus mese

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg háromszög, ennek volt
három szöge: Alfonzó, Bétamás és Gammatyi. A legöregebb - Alfonzó - és
a legkisebb - Gammatyi között a korkülönbség p/2 volt. Az öreg
háromszög, amikor úgy érezte, hogy rövidesen átköltözik a másik
félsíkba, magához hívatta három fiát.

- Én rövidesen meghalok - mondta - és halálom után arra hagyom
értelmezési tartományomat, aki a legszebb pótszöget veszi feleségül.

Elindult hát a három fiú a végtelenbe: Alfonzó az x, Bétamás az y,
Gammatyi pedig a z tengelyen, széjjel a nagy térbeli
koordinátarendszeren, mindhárman
+ irányba, egyenes vonalú egyenletes mozgással. Amikor elérték az elso
irracionális számot, pihenot tartottak.

Alfonzó egy hatalmas integráljel árnyékában pihent le, hogy falatozzon
valamit. Alig vette elo azonban intervallum-skatulyájából a hamuban
sült intervallumot, megjelent egy hatalmas differenciálegyenlet, és így
szólt
hozzá:

- Te mit keresel itt? Nem tudod, hogy aki itt leül, az halál fia, mivel
nem teljesíti a Chauchi-féle konvergencia kritériumot? Ezzel se szó, se
beszéd, megragadta és bezárta az an sorozat pontos alsó és felso
korlátja közé.

- Innen ki nem szabadulsz, csak majd ha a differenciálhányadosod
nullával lesz egyenlo - mondta a félelmetes differenciálegyenlet és
elkonvergált.

Bétamás sem járt különben, ot egy zord trigonomtrikus alakú komplex
szám támadta meg, megragadta és bezárta két abszolutérték jel közé.

- Itt fogsz az óramutató járásával egyezo irányúvá válni - mondta
haragosan és elment.

Gammatyi szerencsésen járt. Amikor megéhezett, leült egy Pascal-
háromszög tetejére és falatozni kezdett. Alig nyelte le az elso
részsorozatot, amikor észrevette, hogy a szomszéd értelmezési tartomány
ura, a gonosz Diszkrimináns vágtat feléje almásderes négyzetgyökén,
amelynek patkói lineáris egyenletrendszereket szórtak.

- Mit keresel az én epszilon sugarú környezetemben - kiáltotta már
messzirol negatív elojelét forgatva. Mindjárt n-edik gyököt vonok
beloled és nullává redukállak!

Gammatyi látta, hogy ennek egykettede sem tréfa, elorántotta
értékkészletébol pozitív elojelét, és megsemmisítette vel a gonosz
Determinánst. Azután visszaült a Pascal-háromszög tetejére és
elfogyasztotta a magával hozott sorozat majdnem minden elemét. Ezután
útrakelt.

Estére egy véges halmazhoz érkezett, átkelt az alsó korláton és
igyekezett a felso korlát felé. Útközben bekerült egy torlódási pontba,
amelynek tetszoleges sugarú környezetében ott volt a halmaz végtelen sok
eleme. Ezek igen kedvesen fogadták, ellátták étellel itallal és
négyzetre emelték, hogy jobban birja a hosszú utat. Gammatyi megköszönte
és tovább transzformálta magát. Amikor megvirradt, csodálatos látvány
tárult két tetszoleges pontja
elé: nem is olyan messze egy rotációs mozgást végzo n-ed rendu
determinánst látott.

No ezt megnézem - gondolta Gammatyi és elindult.

Csakhogy nem könnyu ám egy ilyen determinánsba bejutni! Amikor odaért,
látta, hogy minden kapuban egy m x n tipusu mátrix áll, n dimenziós
vektorokkal felfegyverkezve, amelyek élesre voltak köszörülve. Gammatyi
tudta, hogy o ezek ellen tehetetlen, furfanghoz folyamodott tehát:
megpróbálta meghatározni az egyik mátrix rangját. Hosszú órák és
veszélyes átalakítások után végre sikerült az egyik sort nullává tenni,
és ekkor nagy dübörgéssel kinyilt a kapu, Gammatyi belépett.

Az n-edik sorban elemrol elemre haladva csodálatosabbnál csodálatosabb
látvány tárult a szeme elé: a falakon Weierstrass, Cantor, Rolle,
Heine-Borel és Chauchi tételei függtek aranyozott keretben, a padlót
pedig díszes szövésu Leibniz és Taylor formulák díszítették. Gammatyi
csak az i-edik sor k-adik elemében tért észhez, de csak azért, hogy még
nagyobb ámulatba essen. A sorokban egy gyönyöruséges pótszöget látott,
aki szomorúan énekelt..

Amikor meglátta Gammatyit, rémülten kérdezte:

- Mit keresel itt, ahol még az 1/n sorozat határértéke is ritkán fordul
elo? Jó lesz, ha minél hamarabb elmégy, mert ha hazajön a várúr, a
gonosz hétismeretlenes, meg fog ölni.

- Én innen el nem megyek - mondta Gammatyi, mert tudta, hogy ez a
pótszög az, aki ot egy életen át ki tudja egészíteni 90o-ra.

- Jössz-e velem?

- Nem mehetek - mondta a szépséges pótszög. Én az öreg Tangens király
lánya vagyok. Hárman voltunk testvérek: Amália, Beáta és Cecilia, amikor
ez a gonosz hétismeretlenes egyenletrendszer elrabolt apánk értelmezési
tarttományából, és azóta itt raboskodunk. Nem mehetek hát, mert o úgyis
utólér és visszahoz.

Gammatyi elhatározta, hogy ha törik, ha szakad, magával viszi Ceciliát.

Egyszer csak egy hatalmas dörrenés rázta meg az egész determinánst.

- Fuss! - mondta neki Cecilia - mindjárt itthon lesz, most dobta haza a
szabad tagok oszlopát.

De alig hogy ezt kimondta, már meg is jelent az ajtóban a
hétismeretlenes egyenletrendszer, és ráordított Gammatyira:

- Mit keresel itt, te geometriai féreg? Tudod, hogy aki ide belép, az
halál fia? Te is meg fogsz halni.

S már rá is rohant Gammatyira. Csakhogy Gammatyi nem hagyta
magát: Többet ésszel mint ész nélkül - kiáltotta és megkezdte az
ismeretlenek kiszámítását.

Eloször az ismeretlenek együtthatóiból és a szabad tagok oszlopából
képzett kibovített mátrix rangját határozta meg. Ennek rangja r lett.
Ezután kiválasztott egy r-ed rendu determinánst és kiszámította ennek az
értékét. Azután már könnyu dolga volt, mert - mivel csak annyi
ismeretlen volt, mint amennyi egyenlet, - csak a Cramer szabályt kellett
alkalmaznia.

Amikor az egyenletrendszernek már csak egy ismeretlene volt,
könyörgésre fogta a szót:

- Legalább ezt az egy ismeretlenemet hagyd meg.

Gammatyi azonban nem kegyelmezett, behelyettesítette a szabad tagok
oszlopát a hetedik oszlopba is.

Ezután kézen fogta Ceciliát, kiszabadították két novérét is, és
elindultak. Utközben kiengedték börtönükbol Alfonzót és Bétamást is.

Hazaérve nagy lakomát csaptak, a - végtelentol a + végtelenig folyt a
bor, sör és a pálinka. A királyságot természetesen Gammatyi kapta,
mivel Cecilia volt a legszebb a három pótszög között. Ok most is
boldogan élnek és létre is hozták a legkisebb közös többszöröst.B.Regards
 Peter Kovacs
Head of Development Team
-----------------------------------
GTS-Datanet Telecommunication Ltd.
Tel: +3618144400
Fax: +3618144047
----------------------------------- 

Other related posts:

 • » KOnnyed hetfoi mese