Re: beermation

  • From: "James Hunt" <james@xxxxxxxxxxxxx>
  • To: bohmation@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 19 Aug 2009 09:56:14 +0200

3:e september funkar bra för mig!

/james

> 3:e september har jag som förslag, detta för att Tommie just nu jobbar
> med mig, och vi ska enl. plan vara klara då med animationen :) Innan
> dess kan det vara lite stressigt för oss, och våra gamla hjärnor måste
> vara tip topp.
>
> -stefan
>
>
>
> 2009/8/18 Cameron Scott <camscott2@xxxxxxxxx>:
>> Hej!
>> Det är nog dags att tänka på nästa animöl. Vi bör klämma in det innan
>> Grismagen flyttar till California och Alli till London.
>>
>> Jag kan på veckodagarna i två veckor fr.o.m. helgen som kommer.
>>
>> Förslag?
>>
>
>
>
> --
> [ protector of penguins - abuser of pixels ]
>
>Other related posts: