Re: beermation

  • From: Stefan Andersson <stefan.andersson@xxxxxxxxxxxxx>
  • To: bohmation@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 19 Aug 2009 09:15:49 +0200

3:e september har jag som förslag, detta för att Tommie just nu jobbar
med mig, och vi ska enl. plan vara klara då med animationen :) Innan
dess kan det vara lite stressigt för oss, och våra gamla hjärnor måste
vara tip topp.

-stefan2009/8/18 Cameron Scott <camscott2@xxxxxxxxx>:
> Hej!
> Det är nog dags att tänka på nästa animöl. Vi bör klämma in det innan
> Grismagen flyttar till California och Alli till London.
>
> Jag kan på veckodagarna i två veckor fr.o.m. helgen som kommer.
>
> Förslag?
>-- 
[ protector of penguins - abuser of pixels ]

Other related posts: