beermation

  • From: Cameron Scott <camscott2@xxxxxxxxx>
  • To: bohmation@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 18 Aug 2009 18:18:53 +0200

Hej!
Det är nog dags att tänka på nästa animöl. Vi bör klämma in det innan
Grismagen flyttar till California och Alli till London.

Jag kan på veckodagarna i två veckor fr.o.m. helgen som kommer.

Förslag?

Other related posts: