[bergenhifi] kaffebrenneri

  • From: Kristjan Johannsson <kristjan.freyr@xxxxxxxxx>
  • To: bergenhifi-bounce@xxxxxxxxxxxxx, bergenhifi@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 6 Jun 2012 12:12:22 +0200

det blir musikk på *Bergen kaffebrenneri* neste lørdag 9 jun ca. kl 12-16
Det blir Garrard 301 i nye plinth, altec A5, siemens eller quicksilver
forsterkere, grounded grid og missing link
håper fleste kan komme og ta gjerne med kamera

Other related posts: