[audacity4blind] SV: Audacity crashes my soundcard

  • From: "Arne Christensen" <acvirum@xxxxxxxxx>
  • To: <audacity4blind@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 25 Mar 2014 13:12:36 +0100

Kære Thomas!

Jeg skriver til dig, da jeg i dag har siddet og gennemgået en masse gamle
mails om AudaCity.

Der fandt jeg en mail fra dig. Du spurgte, om jeg havde fundet løsningen på
at indsætte start og stop i en lydfil.

Jeg er ikke 100% sikker på, hvad du mener, men prøv at se i den vedhæftede
fil.

Den handler om at indsætte startmarkering og slutmarkering.

Spørgsmålet som du rejser i denne mail nedenfor, kan jeg desværre ikke
bidrage til.

Gode hilsner Arne.

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: audacity4blind-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:audacity4blind-bounce@xxxxxxxxxxxxx] På vegne af Thomas Byskov
Dalgaard
Sendt: 20. marts 2014 21:26
Til: audacity4blind@xxxxxxxxxxxxx
Emne: [audacity4blind] Audacity crashes my soundcard

Hi!

Just thought I would share this here before trying to making a bug rapport:
I have connected a Bose Companion 5 USB 2.0-speakers to my mac. Every time I
select them as the output for Audacity, it crashes the system and I have to
restart the computer. So I have to make a workaround by setting the output
from Audacity to a sound-extension named Soundflower that is used on
Mac-computers. Then this has to be routed to the BOSE-speakers via a program
named Line in. That works okay, but I wish it could be changed, so it
wouldn't be necessary to go through all of this just for using Audacity on
the Mac with these speakers.
I'm using Audacity 2.5 when I tested this.
Any advice will be greatly appreciated. Thanks in advance.

Best regards
Thomas
The audacity4blind web site is at
//www.freelists.org/webpage/audacity4blind

Subscribe and unsubscribe information, message archives, Audacity keyboard
commands, and more...

To unsubscribe from audacity4blind, send an email to
audacity4blind-request@xxxxxxxxxxxxx
with subject line
unsubscribe

Attachment: At markere og gemme en del af en lydfil.doc
Description: MS-Word document

Other related posts: