Re: Vintersolhverv

  • From: Bjarne Thomsen <bjarne.thomsen@xxxxxxxxx>
  • To: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 23 Dec 2011 10:15:22 +0100

Det er måske relevant at gøre opmærksom på at
teleindustrien via ITU-R vil overtale regeringerne
til at afkoble forbindelsen mellem civil tid og
jordens rotation. Man bliver så fri for de ubekvemme
skudsekunder. De praktiske astronomer er selvfølgelig
utilfredse.
http://arxiv.org/abs/1111.7007

Bjarne Thomsen

On 2011-12-22 23:08, Torben Taustrup wrote:
> Hej folkens
> 
> Så har Solen nået sit laveste punkt over horisonten og 
> påbegynder sin tur højere op på himlen igen.
> Allerede for flere tusinde år siden holdt man i Danmark en 
> stor fest hen mod slutningen af december måned. 
> Solhvervsfesten blev holdt på det tidspunkt på året, hvor 
> natten var længst og det nu vendte mod lysere tider. Ved 
> denne fest drak man den bedste øl, man havde brygget, og 
> spiste den bedste og fedeste mad, som man havde gemt til 
> lejligheden. Sådan havde man gjort i mange, mange år, inden 
> kristne missionærer dukkede op sydfra med deres nye religion 
> og anderledes tanker. De ville gerne forkynde kristendommen 
> og fortælle om Jesu fødsel, men de var oppe mod stærke 
> kræfter, nemlig de livlige fester i det høje nord. Derfor 
> valgte de en særlig strategi for at omvende hedningene: De 
> placerede den nye, kristne fest for Jesu fødsel direkte oven 
> i den gamle solhvervsfest! Dermed blev Jesus og 
> kristendommen spiselig for de festglade nordboer. 
> Traditionerne i de gamle solhvervsfester og de nye 
> traditioner i kristendommens fødselsdagsfest blev gennem 
> årene herefter blandet grundigt sammen, så det til sidst 
> blev svært at se, hvad der egentlig var hedenske og hvad der 
> egentlig var kristne elementer. Den dag i dag fejres julen 
> med sul og druk, med stjerner og krybbespil, med sang og 
> dans om et grantræ og gaver og hygge. En god nordisk 
> blanding, som har spredt sig til hele verden!
> 
> God solhvervsfest :)
> 
> mvh
> Torben
> 
> 
> Torben Taustrup
> TOC Observatory homepage
> http://tocobs.org
> "Just do it" 
> 
> 

Other related posts: