Re: Uklar komakorrektor

  • From: "Mogens Blichfeldt" <mogbli@xxxxxxxxx>
  • To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 10 Jan 2010 15:01:10 +0100

Dato:Søndag,10jan2010,14h20mCET,MogensBlichfeldtwrote:
Re:Uklar  komakorrektor,

Hej Torben, m.fl.

Du har tidligere nævnt, at der er fugt-problemer
tilstede hos dig eller har været det.

Mug- og svampemycilie kan brede sig. Ved mon-
tering af komakorrektoren, der vel sidder tæt foran
okularet (eller CCD'en), kan du have fået noget
fugt-svamp eller -mug uforvarende overført på
komakorrektoren, direkte eller med fingrene. Og
myceliet (mycelietråde, de kan løbe ganske langt)
har fundet vej ind mellem linserne, og det kunne
måske forklare probæemet, at det generende lag
sad så fast, og også hvorfor det generende lag til-
syneladende ikke har beskadiget coatningen på
linsefladerne, idet denne art generende lag ikke
nødvendigvis udviser aggresivitet over for glas eller
coatning. Men efter lang tid snarere kunne det
forårsage glaspest ved med tiden at trække fugt
til sig udefra. Det er jo en kendt sag, at glas, der
befinder sig i et rum med udendørs temperatur og
fugtprocent, efter bare 20 år eller så (et gæt i
tid (jeg har set et eksempel herpå)) udviser glas-
pest, der gør glasset uklart og let porøst, og den
skade kan ikke udbedres.

Morale:   Sørg for en svag varme, f.eks.fra en
tegnelampe, der lyser opad anbragt i serie med
en dimmer og giver lidt varme op i en let, tæt sæk-
formet afdækning anbragt oven på og hængende
ned over teleskopet. Der skal kun lidt ekstravarme
til fra tegnelampen, så er teleskopet altid tørt, og
fugtprocenten i observatoriet vil være lidt lavere
end uden for observatoriet, og træværk mm. i
observatoriet vil holdes akkurat tørt. Herved
holder både kikkert og observatorium længere i
det danske vejrlig. Efter tidligere år uden denne
lille varmekilde havde jeg problemer med såvel
varighed af spejlbelægninger, kikkertens forskel-
lige mekaniske dele (rustdannelse f.eks.) og såsom
forfald i observatorie-materialer. Tegnelampen
(jeg har egentlig 2 sådanne) har 100 % løst pro-
blemet.

Sod er ikke det farligste. I Skødstrup bragte
vestenvinden af og til et ganske, ganske fint lag
af sand ind alle steder. Det var øjensynlig udluftet
støbesand fra støberiet i Hornslet. Derimod har
visse skorstene og industrivirksomheder udluft-
ning af svovlsyre. Det er meget aggresivt og
fremkalder rust på alt, biler mm. Jeg har for
mange år siden ved en arbejdsplads oplevet
dette fænomen: Bilen rustede helt afsindigt, når
den holdt på en bestemt parkeringsplads ved
arbejdet.

Sodpartikler er store og ikke aggresive. Løbesod
får man næppe uden for skorstenen, det er jo så
til gengæld svært at få af, og så lugter det !

(PS. Teleskopafdækningen her er en plasthætte,
der kan fås for omkring 50 DKK og er beregnet
til at tildække en Euro-Scooter med. Dækket er
meget let og smidigt og kan placeres over tele-
skopet, uden at det flytter sig det mindste, så let
er det.

Dette var bare et forsøg på en mulig forklaring.

Mange venlige hilsener og Godt Nytår til alle,

Mogens Blichfeldt
-----------------------------
----- Original Message ----- 
From: "Torben Taustrup" <ttau@xxxxxxxxxx>
To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Sunday, January 10, 2010 10:09 AM
Subject: Re: Uklar komakorrektor


Hej Michael

Gad vide, om den gode Wieth-Knudsen var klar over, at der
ikke ville være problemer med sod fra skorstenen, da han i
sin tid tegnede hus og observatorium?
Umiddelbart virker det ikke smart at placere skorstenen vest
for kuplen, da vi jo har en overvejende vestlig vindretning
her i Danmark. De smarteste ville være at placere skorstenen
nord for kuplen skulle man synes.
Jeg har også hørt, at pollen kan sætte sig på de optiske
flader. Jeg har dog svært ved at forestille mig, at de
ligefrem kan trænge ind mellem de to linser.
Man kan gøre to ting for at beskytte sin optik, så
instrumentet ikke påvirkes af vejrliget. For det første kan
man lukke tubus alle de steder, hvor der kan komme luft ind,
og dernæst kan man forsyne tubus med en varmekilde, så
luften i den ikke kan nå dugpunktet.

mvh
Torben

----- Original Message ----- 
From: "Michael Quaade" <mq@xxxxxxxxxxxxxx>
To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Saturday, January 09, 2010 3:38 PM
Subject: Re: Uklar komakorrektor


> Hej Torben, Jacob m.fl.
> Wieth-Knudsen Observatoriet i Tisvilde er forsynet med en
> brændeovn, som vi
> bruger flittigt. Den gør bl.a. god nytte i skrivende
> stund, men vi lader den
> nok gå ud inden vi har åbent hus i aften - ellers er
> lufturoen nok mærkbart
> forøget mod vest.
>
> Skorstenen står knap et par meter fra kuplen og der har
> aldrig været
> problemer med sod el.lig. Det skyldes måske at vi kun
> fyrer med tørt brænde
> af egen avl og ikke med malede brædder, mælkekartoner
> eller svigermødre
> skåret i små stykker. Det eneste, der sætter sig på
> optikken og andre
> udsatte steder er pollen fra træerne i nabolaget.
>
> Til gengæld har jeg læst at coatingen på (bl.a.) Lumicon
> filtre skulle være
> sart overfor fugt og kulde, så vi opbevarer filterhjulene
> i observatoriets
> computerrum, hvor der er varmt og tørt. Måske er det det
> samme, der plager
> Torbens comacorrector?
>
> mvh Michael
>
> 2010/1/9 Jacob Schultz <jacob@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
>
>> Nu kender jeg ikke din nabo og hans hang til brændeovn.
>> Men her hos
>> mig er det en af hovedårsagerne til jeg ikke lader
>> teleskopet blive i
>> observatoriet i længere perioder. Jeg er simpelthen bange
>> for at der
>> sætter sig sod på optikken.
>>
>> Mvh
>> Jacob
>>
>> 9. jan. 2010 11.30 skrev Torben Taustrup
>> <ttau@xxxxxxxxxx>:
>> > Vi venter stadig på en god, klar aften. Sidste år fik
>> > vi
>> > lavet en enkelt test på de klare stjerner i Pleiaderne
>> > og
>> > kunne her konstatere, at der var noget i billedet som
>> > ikke
>> > burde være der.
>> > http://tocobs.org/ext/Ple_1_4.jpg
>> > Efterfølgende fandt vi så ud af, at problemet skyldtes
>> > dug
>> > på komakorrektoren. Den så spættet ud, og vi var
>> > overbevist
>> > om, at coatingen var ødelagt. Problemet var nemt at
>> > afsløre - man skulle bae ånde på fladerne. Vi var klar
>> > til
>> > at købe en ny.
>> > http://tocobs.org/ext/corrector2.jpg
>> > Den blev så renset - først med en tør klud. Da dette
>> > ikke
>> > hjalp blev linserne vasket i vand med opvaskemiddel og
>> > efterfølgende tørret i et viskestykke.
>> > Heller ikke dette hjalp. Den første gang
>> > komakorrektoren var
>> > adskilt konstaterede jeg, at linsefladerne virkede ru.
>> > Gennem en lup kunne man tydeligt se, at fladen var ru.
>> > Forleden gik jeg så mere radikalt til værks og rensede
>> > fladerne i sprit. Jeg bemærkede, at de blev glatte
>> > igen, så
>> > der har siddet et eller andet som duggen bedre har
>> > kunnet
>> > danne sig på. Om jeg har fjernet noget af coatingen er
>> > svært
>> > at sige, men jeg kunne se, at reflekserne fra linserne
>> > stadig var røde fra den ene flade og grønne fra den
>> > anden,
>> > så der er stadig coating på.
>> >
>> > I går var der så lejlighed til at afprøve korrektoren -
>> > som
>> > nu ser fin og gennemsigtig ud.
>> > Det umiddelbare indtryk er, at problemet nu er løst,
>> > for
>> > stjernerne er fine og baggrunden er jævn.
>> > Billedet er en stack af to - samlet eksponseringstid er
>> > 4
>> > minutter. Der er ikke behandlet med dark og flat field,
>> > så
>> > baggrunden er ikke jævn.
>> > http://tocobs.org/ext/2_stack.jpg
>> > Billedcentret ligger på positionen 2:51 - + 7.58 ca.
>> > galaksen oppe i højre hjørne er UGC2336 - den er mag.
>> > 15,6.
>> > De svageste stjerner er omkring 18.
>> > Tilbage er spørgsmålet om, hvad det er som har været på
>> > linsefladerne. Er det røgen fra naboens skorsten? Røgen
>> > fra
>> > Studstrupværket, eller måske afdampning fra vores nye
>> > kuppel?
>> >
>> > Nu bliver det interessant at se, og linsen forbliver
>> > klar.
>> >
>> > mvh
>> > Torben
>> >
>> > Torben Taustrup
>> > TOC Observatory homepage
>> > http://tocobs.org
>> > "Just do it"
>> >
>> >
>> >
>>
>>





--------------------------------------------------------------------------------



No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 9.0.725 / Virus Database: 270.14.132/2611 - Release Date: 01/10/10 
08:35:00



Other related posts: