Re: UTC eller TAI

  • From: Bjarne Thomsen <bjarne.thomsen@xxxxxxxxx>
  • To: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 29 Dec 2011 21:53:18 +0100

Forslaget er lidt af en gåde for mig. USNO ser ud til at have
styr på UTC:
http://tycho.usno.navy.mil/mc_to.html
http://tycho.usno.navy.mil/systime.html
http://tycho.usno.navy.mil/what.html
Argumentet for at fjerne skudsekunder gives her af Dennis McCarty:
http://www.astro.oma.be/IAU/COM31/pdf/JD6/JD6_3_McCarthy.pdf
Jeg erindrer ikke at offentligheden har været generet af skudsekunder.
Dage med 86401 sekunder. Hvad med februar med 29 dage?
23h 59m 60s. Der er et problem med analoge ure...
GPS systemet anvender allerede atomtid i sekunder (atomuret på
USNO i Washington) plus et felt til skudsekunder, der har plads
til de næste 1000 år. Hvorfor har man så travlt?
Et andet argument angivet af McCarthy og Klepczynski i GPS World
November 1999 er at "man" vil begynde at lave sin egen definition
uden skudsekunder. Jeg bemærker at han er begyndt at skrive her:
http://www.insidegnss.com/node/1343
Han er IAU's President of Division I Fundamental Astronomy.

Jeg tror at der er tale om et økonomisk problem for industrien,
som inkluderer ure i alle mulige indretninger, f.eks. til
fjernaflæsning af elforbruget.
Det vil blive umådeligt vanskeligt at genindføre skudminutter
eller lignende, hvis man først har fjernet skudsekundet.
Der er for øvrigt problemer med radiotidssignalet, der
angiver UTC-UT1; den eksisterende software forudsætter
at korrektionen er under 1 sekund.

Bjarne Thomsen


On 2011-12-26 14:37, Anders Eisum wrote:
> Det er for galt, dermed mister man jo forbindelsen til de oprindelige tanker 
> om hvad tid er.
> Kan det virkelig være så besværligt at holde fast i skudsekunderne.
> 
> Venlig hilsen         Anders
> 


Other related posts: