The Future of U.S. Space Policy

  • From: Lau Sennels <lsennels@xxxxxxxxx>
  • To: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 24 Apr 2013 20:49:00 +0200

Det agtværdige "Council For Foreign Relations" holdt for nylig en lille 
rundbordsdiskussion om USAs rumfartspolitik. Videoen af seancen kan ses på 
linket neden for:
http://www.cfr.org/united-states/future-us-space-policy/p30438
En interessant diskussion, især fordi den sjældent bobler op til overfladen i 
det perspektiv. Ikke overraskende drejede diskussionen sig (direkte og 
indirekte) bl.a. om monolitten NASAs fremtidige rolle og dets forhold til den 
private rumfartssektor.
LauOther related posts:

  • » The Future of U.S. Space Policy - Lau Sennels