Re: Test på NGC891

  • From: "Mogens Blichfeldt" <mogbli@xxxxxxxxx>
  • To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 12 Oct 2010 23:39:41 +0100

Dato:Tirsdag,12okt2010,23h15mDST,MogensBlichfeldtwrote:
Re: Guidings-præcision.

Hej Torben,

Til dit nedenfor gentagne svar til min E-mail
om emnet tidligere i aften, kan jeg tilføje
følgende:

Du har tidligere nævnt, at du mente dit problem
med udtværing af stjernebillederne i R.A.-retning
for de enkelte stjerne, så stjernerne afbildes ovale,
kunne skyldes oscillationer (mekaniske) i teleskopet.

Jeg tror, jeg er enig med dig heri, for:

Det er præcis dette fænomen, som kan forstærkes
eller dæmpes ved hjælp af guidingsprogrammets
aggresivitet. Egentlig foreligger der to i funktion
forskellige former af aggresivitetsjusteringsmulig-
heder for en guidings indjustering:

Den ene kan i dit tilfælde godt være den vigtigste,
nemlig indstillingen af den (nødvendige) tidsfor-
sinkelse, der skal til, for at undgå, at teleskopet
styres af alt for mange små efterjusteringer, som
kan være små, men hyppige, og derved kan få
teleskopet til mekanisk at stå og "svinge lidt"
frem og tilbage. Jeg tror, at det er netop den
justering, som vil hjælpe til, at du kan finde et
kompromis. Vi må jo ikke glemme, at guidingen
fungerer ved at øge og mindske R.A.motorens
drivhastighed. Når der reguleres, vil også
tandhjulsfjedring og den faktiske mekaniske
afstand mellem tandhjulenes enkelte driv-
tænder introducere en vis fjedrende elasticitet,
som indvirker på korrektionsbevægelserne.

I praksis er det faktisk ret store hastigheds-
ændringer, der optræder. Man kan nemt
regne efter: Er teleskopet kommet 1 buesekund
bagud, og idet din gennemsnitsdrivhastighed jo
altid vil være omkring 15 buesekunder pr.
sekund, og du så ønsker en efterkorrektion fore-
taget lad os sige på ½ sekund, så skal teleskopet,
der løber 7½ buesekund i forvejen i det ½ sekund,
altså løbe 8½ buesekund i det ½ sekund. I
praksis springer teleskopet ikke i hastighed, men
har en accelerations- og en decelerationsfase,
så tophastigheden for teleskopet i det ½ sekund
er derfor større. I hvert fald mere end dobbelt
op, altså ikke 8½ / 7½ * 15 buesekunder pr.
sekund, men snarere 9½ / 7½ * 15 buesekunder
pr. sekund eller mere som tophastighed, altså i
hvert fald omkring 25% højere løbehastighed
kortvarigt.

Dvs. din drivmotor og dens energiforsyning
belastes i en kortere periode med mere end
de 25% energiforøgelse, der kræves. Dette
skal rykke i teleskopet, for drivmotoren og
dens energiforsyning har også en egen-tids-
konstant, som spiller med her, for at kunne
levere efterreguleringen. Det er slet ikke så
små korrektionsenergier, der kræves, som
man umiddelbart skulle tro, før man altså har
regnet efter.

Det var præcis dette nødvendige
energioverskudsproblem, der gjorde, at jeg
forlod Mel Bartel styringen her. Fordi Mel
Bartel styringen leverer firkantimpulser til
skridtmotorviklingerne, og de kan ikke rigtigt
"lide" mere eller mindre pludselige hastigheds-
ryk op eller ned, så Mel Bartel styringen
"kan ikke følge med". Den styring, som
jeg bruger nu, leverer sinusformede styre-
spændinger til skridtmotorens viklinger. Herved
ikke alene forsvinder den syngende motorlyd,
men motoren bliver også mere kvik til at
reagere på guidings-hastighedsændringer.
Det har dog vist sig (jeg bruger 22 - 24 V
jævnspændingsforsyning til den nuværende
motorstyring), at motoren ikke rigtig ville
reagere livligt nok på hastighedsændringer.

Men det kom, da jeg anbragte nogle rigtig
store elektrolytkondensatorer i parallel med
jævnspændingsforsyningens energiudgang ud
til styresystemet, der så afleverer sinusformet
drivspænding til motoren.

Endelig, den anden aggresivitetsstyring er
ikke en tidsforsinkelsesjustering, men
derimod en justering, der justerer størrel-
sen af de enkelte korrektioners hastigheds-
ændring for R.A.motoren (og også for
deklinationsmotoren (deklinationsmotoren
er nemmere at guide, da det ikke er en
eksisterende hastighed, der skal korrigeres,
men en simpel styring i den ene eller anden
retning ud fra en nul-hastighed).

Så er der naturligvis egentlig endnu en
tredje, nok ikke udefra justeringstilgængelig,
aggresivitetsfaktor. Nemlig den, som i
tidsforløb styrer korrektionsspændingens
kurveform, altså hvor stejle korrektions-
spændingens kurveforms flanker er. Der
må man "nok leve" med det, som det
foreliggende guidingsprogram, som man
har liggende for sig, kan præstere. Men,
kurveformen kan godt være af afgørende
betydning, også i dette tilfælde.

En lille eftertanke:

Jeg er overbevist om, at hvis du prøvede
med god gammeldags guiding med øjet
via et guideokular, så blev stjernerne mere
runde, dog Mel Bartel styringen kan udmær-
ket her "også spille en et puds".

Angående de 0,86 buesekunder pixel-
størrelse i dit fine billede, det kan gøres
endnu bedre uden mere grej:

Jeg har nævnt det før, du kan nemt i
dine opnåede stjernebilleder, hvis ellers
ellers seeingen tillader det, i stedet for
0,86 buesekunder pixelbredde opnå
en endnu bedre opløsning på omkring
0,25 buesekunder pixelbredde på
følgende måde (jeg har naturligvis
prøvet det !!):

Dette gælder også ved "håndguiding":

Tag mange enkeltbilleder af objektet og
ryk med mellemrum teleskopets stilling
i R.A. en lille smule (af buesekund- eller
buesekunder-størrelse). Herved fordeles
dit billede over og mellem forskellige pixels,
så der herved efter sammensætning i Registax
fås en jævnere himmelbaggrund, idet der
derved udjævnes for små-pixel-forskellig-
heder, men en vigtig ting mere: Billedet vil
med sikkerhed for de enkelte stjerner give
en lysfordeling, hvilken er forskellig centreret
mellem pixelene, hvilket RegiStax så vil
udnytte til dels opnåelse af mere "runde"
stjerner og dels, navnlig såfremt RegiStax
stilles til brug af drizzling, så billedet
vandret som lodret dækker over det
dobbelte antal pixels. Husk (!!) herefter
at save billedet i 16-bit pr. farve format,
TIFF og FITS er de eneste formater,
der har 16-bit pr. farve (også i gråtone)
(bmp og jpg er 8-bit pr. farve formater
(ved farvebilleder)). Prøv så at studere
det fremkomne billede. Hvis ellers rigtigt
udført, så er opløsningen nede på omkring
0,25 buesekunder. Og det er opnået uden
særlige tiltag !!!!

Et 16-bit pr. farve billede er velegnet til
viderebearbejdning, f.eks. i Photoshop,
etc.

Håber lidt af ovennævnte kan bruges,

Mange venlige hilsener

Mogens

------------------
----- Original Message ----- 
From: "Torben Taustrup" <ttau@xxxxxxxxxx>
To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Tuesday, October 12, 2010 9:38 PM
Subject: Re: Test på NGC891


> Hej Mogens
>
> Tak for kommentarerne.
> Du hentyder nok til funktionen som betegnes "hysterese"?
> Den har vi rodet en del med, men jeg synes ikke, at en
> ændret indstilling har haft nogen synlig effekt. Det kunne
> være interessant at høre, hvilke erfaringer andre har med
> denne indstilling - vi bruger PHD-guide:
> http://www.stark-labs.com/phdguiding.html
>
> Det er et ganske udmærket program, for det kan selv finde ud
> af det hele - både hvordan akserne vender, og hvordan
> teleskopet reagerer på korrektioner.
> Man kan endvidere følge guidingen via en korrektionskurve
> som udlæses - vi er dog ikke helt opdaterede på, hvordan
> kurven skal forståes - og hvad middelværdien som den angiver
> egentlig står for.
> Vi lavede forresten nogle optagelser af komet Hartley den
> anden. Det gik egentlig ganske fint så længe vi guidede på
> stjerner, men kometkernen var så svag, at man for at se den
> skulle eksponere 5 sekunder med guidekameraet - og det
> fungerede bare slet ikke. Vi har da et par billeder af
> kometen - den er ret kedelig. Den blev da ikke så kraftig,
> som der var lagt op til - vel?
>
> mvh
> Torben
>
>
> ----- Original Message ----- 
> From: "Mogens Blichfeldt" <mogbli@xxxxxxxxx>
> To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
> Sent: Tuesday, October 12, 2010 9:26 PM
> Subject: Re: Test på NGC891
>
>
>> Dato:Tirsdag,12okt2010,21h10mDST,MogensBlichfeldtwrote:
>> Re: "Vakling" i Guiding i retning R.A.
>>
>> Hej Torben,
>>
>> Nydeligt billede, som du fik i går.
>> Her i Bendstrup har aftenvejret konstant været
>> håbløst skyet. I går aftes kunne man stort set
>> kun øjne Jupiter i skydisen.
>>
>> Guiding-problemet er måske meget simpelt
>> at løse:
>>
>> I de guiding-programmer til automatisk guiding,
>> som jeg har anvendt, er der en indstillings-
>> mulighed, der som helheder lader sig betegne
>> med "føringens aggresivitet". Den er på de
>> fleste programmer stilbar. Den kan dels
>> stilles, så føringen ikke reagerer alt for hurtigt,
>> idet det kan give svingninger i teleskopet,
>> dels kan den indstilles til at give en større
>> eller mindre efterføring af teleskopet "pr. gang",
>> hvor føringen reagerer på en opstået afvigelse.
>>
>> Min erfaring er, at denne indstilling skal fore-
>> tages ifølge nogle forsøg, til man finder et
>> godt kompromis.
>>
>> Hvis føringen er for aggresiv, får man f.eks.
>> en overstyring, når guidingen skal reagere,
>> er den for lidt aggresiv, fås der for langsom
>> reaktion fra guidingsprogrammet.
>>
>> Det var bare en tanke, der faldt mig ind.
>> Men du har sikkert nok for længst prøvet
>> efterindstilling af aggresiviteten. Hvis ikke,
>> så kunne det være det måske.
>>
>> Mange venlige hilsener
>>
>> Mogens
>> -----------------
>> ----- Original Message ----- 
>> From: "Torben Taustrup" <ttau@xxxxxxxxxx>
>> To: "Astrolist" <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
>> Sent: Tuesday, October 12, 2010 5:54 PM
>> Subject: Test på NGC891
>>
>>
>>> Vi har i længere tid rodet med at forbedre vores guiding.
>>> Standarden har været, at stjernerne har været ca. 10%
>>> større
>>> på R.A-aksen. Vi har så været ved at se på guidingen, og
>>> har
>>> bl.a. tænkt på, om teleskopets masse kunne være et
>>> problem.
>>> Mel Bartels mener dog, at dette ikke er problemet, men at
>>> der muligvis kan være tale om resonanser, som kan få
>>> tubus i
>>> mindre vibrationer. Jeg har så været ved at undersøge, om
>>> der kunne være noget om dette. Stiller man f.eks.
>>> guidehastigheden til 10", så vil lav og høj guidefrekvens
>>> være hhv. 5 og 25" i sekundet. Lægger man øret til tubus,
>>> er
>>> der naturligvis en markant forskel på de to frekvenser,
>>> men
>>> om den ene eller den anden ligefrem får tubus til at
>>> svinge
>>> for meget er enormt svært at fastslå.
>>> Feltglidning har hele tiden været et problem - især når
>>> kikkerten peger i bestemte retninger. Vi har gjort meget
>>> for
>>> at gøre tubus og guidekikkert så stabile som muligt, men
>>> da
>>> der er tale om meget små mekaniske variationer, er det
>>> svært
>>> at løse problemet 100%, så vi har måttet finde os i, at
>>> billedfeltet i løbet af en aften har flyttet sig.
>>> Feltglidningen har sat en naturlig grænse for, hvor lange
>>> eksponeringstider vi har kunnet køre med. Typisk har vi
>>> holdt tiden under 4 minutter.
>>> Vores opmærksomhed har også rettet sig mod
>>> fokuseringsudtrækkets mekaniske stabilitet. CCD-kamera og
>>> filterhjul vejer en del, og dette har fået os til at
>>> forsyne
>>> filterhjulet med en sidestøtte, som hviler på tubus.
>>> Forrige gang vi var ude og teste, nåede vi op på 10
>>> minutters integrationer, så måske har støtten haft en
>>> virkning.
>>>
>>> I går var vejret anvendeligt til at lave testoptagelser,
>>> så
>>> vi lavede en serie 4 minutters optagelser på NGC891.
>>> Guidingpræcisionen er nu kommet ned - forskellen på X-og
>>> Y-aksen er under 1% på vores referencestjerner, og det er
>>> vi
>>> selvfølgelig glade for. Dette har naturligvis givet os
>>> blod
>>> på tanden, så nu har vi talt om at skifte vores single
>>> vane
>>> spider ud med en traditionel four vane spider, for at
>>> undgå
>>> fleks dette sted.
>>> Dette er et udsnit af optagelsen. Den er forstørret op
>>> for
>>> at tilfredsstille det kritiske øje. De enkelte pixels er
>>> 0,86"
>>>
>>> http://tocobs.org/toc/891_2a_section.jpg
>>>
>>> mvh
>>> Torben
>>>
>>>
>>>
>>> Torben Taustrup
>>> TOC Observatory homepage
>>> http://tocobs.org
>>> "Just do it"
>>>
>>>
>>
>>
>> --------------------------------------------------------------------------------
>>
>>
>>
>> No virus found in this incoming message.
>> Checked by AVG - www.avg.com
>> Version: 9.0.862 / Virus Database: 271.1.1/3192 - Release
>> Date: 10/12/10
>> 07:34:00
>>
>
>


--------------------------------------------------------------------------------No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 9.0.862 / Virus Database: 271.1.1/3192 - Release Date: 10/12/10 
07:34:00Other related posts: