Test på NGC891

  • From: "Torben Taustrup" <ttau@xxxxxxxxxx>
  • To: "Astrolist" <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 12 Oct 2010 18:54:46 +0200

Vi har i længere tid rodet med at forbedre vores guiding. 
Standarden har været, at stjernerne har været ca. 10% større 
på R.A-aksen. Vi har så været ved at se på guidingen, og har 
bl.a. tænkt på, om teleskopets masse kunne være et problem. 
Mel Bartels mener dog, at dette ikke er problemet, men at 
der muligvis kan være tale om resonanser, som kan få tubus i 
mindre vibrationer. Jeg har så været ved at undersøge, om 
der kunne være noget om dette. Stiller man f.eks. 
guidehastigheden til 10", så vil lav og høj guidefrekvens 
være hhv. 5 og 25" i sekundet. Lægger man øret til tubus, er 
der naturligvis en markant forskel på de to frekvenser, men 
om den ene eller den anden ligefrem får tubus til at svinge 
for meget er enormt svært at fastslå.
Feltglidning har hele tiden været et problem - især når 
kikkerten peger i bestemte retninger. Vi har gjort meget for 
at gøre tubus og guidekikkert så stabile som muligt, men da 
der er tale om meget små mekaniske variationer, er det svært 
at løse problemet 100%, så vi har måttet finde os i, at 
billedfeltet i løbet af en aften har flyttet sig. 
Feltglidningen har sat en naturlig grænse for, hvor lange 
eksponeringstider vi har kunnet køre med. Typisk har vi 
holdt tiden under 4 minutter.
Vores opmærksomhed har også rettet sig mod 
fokuseringsudtrækkets mekaniske stabilitet. CCD-kamera og 
filterhjul vejer en del, og dette har fået os til at forsyne 
filterhjulet med en sidestøtte, som hviler på tubus.
Forrige gang vi var ude og teste, nåede vi op på 10 
minutters integrationer, så måske har støtten haft en 
virkning.

I går var vejret anvendeligt til at lave testoptagelser, så 
vi lavede en serie 4 minutters optagelser på NGC891.
Guidingpræcisionen er nu kommet ned - forskellen på X-og 
Y-aksen er under 1% på vores referencestjerner, og det er vi 
selvfølgelig glade for. Dette har naturligvis givet os blod 
på tanden, så nu har vi talt om at skifte vores single vane 
spider ud med en traditionel four vane spider, for at undgå 
fleks dette sted.
Dette er et udsnit af optagelsen. Den er forstørret op for 
at tilfredsstille det kritiske øje. De enkelte pixels er 
0,86"

http://tocobs.org/toc/891_2a_section.jpg

mvh
TorbenTorben Taustrup
TOC Observatory homepage
http://tocobs.org
"Just do it" 


Other related posts: