Skyer (Udløber af "Solpletter og Henrik Svensmark")

 • From: Henrik Rosenørn <hrjo@xxxxxxxxxxxx>
 • To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 6 Jan 2010 23:02:59 +0100

"..øget skydannelse den 'lille istid', der vistnok startede lige før jul."
Nu er det vist dine kolde tæer der taler Preben :O)

Det nuværende vintervejr er nu ikke et klimatisk fænomen, men bare en 
temperaturvariation og ikke engang en % istid.
Det der omtales som "Den lille istid" var en peridode med usammenhængdende, 
men markant koldere vejr, der varede fra 150-200år fra 1600-tallet og frem 
til 18800-tallet

Men jo; Vores isvinter lige nu skyldes vejrcykloner fra nordvest og syd og 
har dermed noget med skyer at gøre,

Jeg lavede engang en animeret gif til en lille artikel, som illustrerer at 
vi jo uheldigvis ligger lige i det man vel næsten kan kalde et nordligt 
skybælte (Der hvor jetstrømmene løber, eller er det lige over dem ... hm?)
http://www.astronomibladet.dk/astronomi/artikler/grafik/990731-0806skala1-16.gif
Men det er tydeligt at Jorden har to ækvatoriale- og et nordligere skybælte 
på denne animation.

Torben Højholdt har bortset fra det ført logbog over skyfrie nætter og 
ifølge hans systematiske noter har efterårsvejret været markant dårligere de 
sidste 5år, mens forårsvejret vist er mindre påvirket. Det er et billede jeg 
godt kan genkende ...

Mvh Henrik

----- Original Message ----- 
From: "Preben R. Sørensen" <preben@xxxxxxxxx>
To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Wednesday, December 30, 2009 5:08 AM
Subject: Re: Solpletter og Henrik Svensmark


>
> ----- Original Message ----- 
> From: "ole fastrup"
>
>> Jeg sidder og bladrer i Svensmarks bog"Klima og Kosmos", som min søde 
>> kone
>> har lånt til mig på biblioteket.
>> Jeg undrer mig over, at han kan se lav og høj solpletaktivitet adskillige
>> tusinde år tilbage i tiden. Kosmisk stråling, berylium-10 og CO2 målinger
>> beskriver han som "takket være heroiske boreprojekter i de koldeste egne
>> af
>> Jorden" (s 36). Her kommer han også ind på istransportbegivenheder og
>> meget
>> andet.
>> Men hvordan registrerer han de solpletaktiviteter, som er så vigtige i
>> hans
>> teori?
>
> I isboringer kan man følge temperaturen, og dermed også 
> solpletaktiviteten.
> Ingen solpletter, som nu, er lig med svag bortfejning af den kosmiske
> stråling, og det giver via øget skydannelse den 'lille istid', der vistnok
> startede lige før jul.
>
>           M.V.H.
>     Preben Riis Sørensen
>      preben@xxxxxxxxx
>
>


--------------------------------------------------------------------------------No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.5.431 / Virus Database: 270.14.122/2591 - Release Date: 12/28/09 
19:32:00


Other related posts:

 • » Skyer (Udløber af "Solpletter og Henrik Svensmark") - Henrik Rosenørn