SV: bygge anmeldelse af 10 m2. udhus som observatorium, sætter Kommunens Plan og Byg i paragraf mode

  • From: "Frank Christiansen" <frank123@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 31 May 2011 23:51:46 +0200

Hej Søren

De første mange flere tusind år var loven de 10 bud.
Senere kom jyske lov, et lille hæfte med 40-50 paragraffer.
Så kom grundloven, uha
Så er der ellers bare væltet love og forordninger på lige siden.
I dagens Danmark skal en ægproducent forholde sig til dansk og EU lovgivning
ang. ægproduktion. Den samlede lovsamling for Danmark og EU med
forordninger, cirkulærer etc.  er mere end 800.000 A4 siden. 
Ps. Det kan en jurist ikke nå at læse i hele sit liv men ægproducenten skal
forholde sig til det og ukendskab til loven fritager ikke for ansvar.

De bedste hilsner
Frank Christiansen
Ps. Tag en valium eller gør som 40.000 danske gør hvert år, emigrer.


-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: astrolist-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:astrolist-bounce@xxxxxxxxxxxxx]
På vegne af Soren.Jessen
Sendt: 31. maj 2011 22:30
Til: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
Emne: bygge anmeldelse af 10 m2. udhus som observatorium, sætter Kommunens
Plan og Byg i paragraf mode

Hej alle observatorium ejere,
 

Da jeg anmeldte et 10 m2. udhus med skydetag til brug for privat
stjernekikkert, kunne udhuset ikke længere godkendes af kommunen. 

Pga. risiko for brandspredning, fordi der er tale om et udhus med tag der
kan åbnes, 

Derfor rækker de alm. regler for udhus ikke.

Af samme ovn. grund måtte, der ikke være elinstallation i udhuset.

Jeg bedyrede derfor, at taget kun var åbent, når udhuset var bemandet.

og, at der kun tilføres El til udhuset, når dette er bemandet.

 

For at gennemtrumfe min anmeldelse måtte jeg tæppekime medarbejderne i Plan
og Byg samt

Brandinspektørerne i kommunen. ?lang omlænge godkendt, hvis udhuset med
åbent tags blev bemandet.

Prisen for denne anmeldelse var i øvrigt Kr.2000.00

 

Har I hørt noget lignende?

Nu vil et medlem i KAF vide om det så er udelukket med en fjernstyret kuppel
eller skydetag.

 

Hvad mener I?  

mvh

Søren Jessen

 

Other related posts: