SV: William Herschel - et museumsbesøg

  • From: "Erik Klausen" <ekl@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 4 May 2011 19:19:57 +0200

Hej.

Herschel brugte skævspejler-princippet i flere teleskoper; i Patrick Moores
"Atlas over Verdensrummet" er skævspejleren ligefrem opkaldt efter Herschel.
Hans største kikkert var en skævspejler, om 47cm-eren også var, har jeg ikke
kunnet se. 

De to her nævnte teleskoper er beskrevet her:
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Herschel
Her bekræftes at 47cm-eren har en brændvidde på 6,1 meter.


Mvh. Erik Klausen

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: astrolist-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:astrolist-bounce@xxxxxxxxxxxxx]
På vegne af ole fastrup
Sendt: 4. maj 2011 18:14
Til: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
Emne: William Herschel - et museumsbesøg

Har netop været på ferie i Sydvestengland. Vi besøgte bl. a. den berømte by
Bath med romersk bad og meget andet.
Tilfældigt fandt jeg ud af, at Herschel havde boet i byen og at det var her,
han opdagede Uranus.
Det viste sig, at museet var en lille perle! Så hvis du har mulighed for
det, så besøg det!
Een ting undrede mig: en model af H's kikkert, som mange af os har set
adskillige gange, viste Herschel, mens han stod og kikkede *ned* i en
kæmpekikkert.
Kikkerten var en 47 cm kikkert, har glemt brændvidden, men den var vist 6
meter...?
Der er lidt forvirring om, hvorvidt det var denne kikkert, han brugte til
opdagelsen, men det som undrede mig var, at forstørrelsen opgivedes til
adskillige tusinde gange(!) og at han altså stod og kiggede ned i kikkerten.
Jeg spurgte kustoden, som var sikker på, H. håndholdt okularet! Det er
selvfølgelig noget vrøvl!

Men efterfølgende så jeg en meget spændende film om H. i kælderen. Her kom
et meget kort glimt af en kikkert, som jeg er sikker på, var en
Sciefspiegler. Det passer jo meget bedre med den dramatiske forstørrelse,
selv om det stadig er i den høje ende! Om det var 47 cm kikkerten, jeg så,
er jeg i tvivl om, og der var ikke rigtig mulighed for at se filmen igen,
enedes vi om[?].

Jeg kan selvfølgelig ikke finde billedet, men mange af jer ved, hvad jeg
tænker på. Så mit spørgsmål her er, om det er *modellen* som er afbilledet
adskillige steder. Og om Herschels 47 cm kikkert egentlig var en Scief.


Mørke og spændte hilsener

Ole


Other related posts: