SV: M82, M97, M1 og NCG 1501

  • From: "Henrik Delfer" <henrik@xxxxxxxxxx>
  • To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 11 Apr 2010 12:39:03 +0200

Hej Michael.

Jeg er vildt imponeret over hvor hurtigt du bevæger dig med
astrofotograferingen. Billedet af M82 er - til trods for den korte
integrationstid - ufatteligt godt.

Jeg glæder mig til at se mere :-)

De bedste hilsner / With best regards
Delfer
http://delfer.dk/
N 55° 42', E 12° 33'


-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: astrolist-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:astrolist-bounce@xxxxxxxxxxxxx]
På vegne af Agga og Michael
Sendt: 10. april 2010 22:13
Til: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
Cc: Henrik Bondo; kc@xxxxxxxx
Emne: M82, M97, M1 og NCG 1501

Kære astrolistere

Igår bøvlede jeg forgøves med at forbedre min guiding og da jeg var klar til

at skyde skyede det til. Jeg fik derfor kun 42 min med M82 hvor skyerne drev

lystigt forbi undervejs. Kig alligevel, hvis i har lyst. Taget med C14 og 
Canon 40D modificeret.
http://dl.dropbox.com/u/5290132/M82%2042%20m%20Combine%20Files.jpg

Den 6 april tog jeg 4 timer af M97. Der er problemer med guidningen, mirror 
flop er under mistanke, så jeg har i dag monteret flop-stoppers og en 
fokuser på bagstykker uafhængigt af spejlet som jo så er låst. Vi får se om 
det hjælper. Men altså M97 fra forleden med ikke helt runde stjerner, taget 
med C14 og Canon 40D mod:
http://dl.dropbox.com/u/5290132/M97_%21_CombineFilesExcAvg_DBE_ACDNR_SM-MT.j
pg

Flemming efterlyste større udgaver af Henrik Bondos og mit fælles billede af

M1 og Blue Oyster NCG 1501. Det kommer her:
http://dl.dropbox.com/u/5895588/_M1_Nikon-320min_Canon-Ha-60min_26mar10.jpg
http://dl.dropbox.com/u/5895588/NCG%201501_2apr10.jpg

Kommentarer modtages gerne. Jeg skal have mere styr på guidningen på C14 og 
evt. mirrorflop og skal også til at tage flats.

Mange hilsner
Michael Rask Other related posts: