SV: Kabel

  • From: "Erik Klausen" <ekl@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 4 Apr 2011 11:57:28 +0200

Hej Søren (og I andre).

Hvordan er føringsvejen, og hvor langt skal kablerne være? Du skal tilstræbe at 
trække så lige som muligt, evt. med en enkelt bøjning undervejs. En bøjning, 
ikke et skarpt knæk.
Hvis kabelrørene skal bugte undervejs kan det være en god ide at trække kablet 
i røret før du graver det ned. Især skærmet kabel kan hurtigt blive for stift 
til trækning, hvis røret har et par knæk undervejs.
Overvej om du nu også vil bruge flex-rør. De er gode hvis du får brug for en 
relativt skarp bøjning, men ellers er det nemmere at trække kabler gennem et 
glat rør.

Jeg ville se let på det med skærmen. Hvis kablerne føres i to rør med et par 
cm. afstand virker jorden allerede som støjskærm. Derfor virker CAT5e-kablet 
til 4 kr/m attraktivt.
Skærmen beskytter først og fremmest mod signaler, der ligger i nærheden af 
anvendelsens egen signalfrekvens, dvs. godt oppe i MHz-området. Og sådan et 
signal får du ikke fra stærkstrømmen; det er højst nogle spikes, der kan 
forstyrre en enkelt datapakke nu og da.

Hvis du trækker skærmet kabel, så husk at patchkablerne i hver ende også skal 
være skærmede. Godt nok beskytter skærmen mod støj undervejs, men hvis der 
kommer en støjpuls ind via et uskærmet patchkabel, kan pulsen til gengæld ikke 
slippe ud gennem skærmen.

Umiddelbart, hvis jeg skulle trække en sådan installation, ville jeg trække 
stærkstrøm og netværkskabel i samme rør, bare for at spare. Der er nogle krav 
til isoleringen omkring kablerne, hvis du trækker stærk- og svagstrøm i samme 
rør, men jeg er ret sikker på at det er tilladt (og forsvarligt).
Men det hele kommer lidt an på hvor langt kablet skal være. Hvis kablet kun 
skal være 10 meter langt, så køb da det bedste af det bedste, dvs. CAT7. Så er 
du fremtidssikret, men bemærk at du skal bruge specielle RJ45-dåser (ifølge 
hjemmesiden), og kravene til kvaliteten i monteringen er også større.
Og husk at overveje, om du skal trække 2 netværkskabler, nu du er i gang. Måske 
får du brug for at overføre lyd/billede analogt til observatoriet, måske skal 
du have alarm derud, måske...
 
Blød/solid handler, så vidt jeg kan se, om hvorvidt de enkelte ledere består af 
en stiv kobberstang eller af flere tråde.


Mvh. Erik Klausen


Other related posts: