SV: Hvor er vi på vej hen?

  • From: "Henrik Delfer" <henrik@xxxxxxxxxx>
  • To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 12 Feb 2011 14:53:52 +0100

Hej Torben.

FREMRAGENDE indlæg - og nogle virkelig relevante spørgsmål, der vel kan
stilles af samtlige amatørastronomiske foreninger over hele landet.

Jeg har et par gange forsøgt at få gang i en tilsvarende debat i KAF, men
alene den tøven der får konsekvens i en manglende deltagelse i en sådan
debat (det er heller ikke nemt at slagte de hellige køer), er måske en
indikator.

Og det er ikke kun de amatørastronomiske foreninger, der har det svært.
Foreningslivet generelt lider i disse tider.

Måske er det et helt grundlæggende skift, der finder sted i forhold til
folks opfattelse af en "forening". Folk har ikke brug for foreninger i
traditionel forstand, men vil gerne være med i interessegrupper. Sider som
http://meetup.com/ (http://www.meetup.com/cities/dk/copenhagen/) stormer
fremad med at give folk et sted hvor de kan lave arrangementer ad-hoc, uden
forbindende. Jeg har blandt andet arrangeret meetups for fotografer, hvor
der dukker mere end 150 fritidsfotografer op til eftermiddagsarrangementer
jeg havde organiseret.

Værdien ved at være medlem i en forening, kendes ikke i de yngre
generationer. Jeg er snart 50 år, og jeg er nok blandt de sidste
generationer, der anerkender den store værdi i foreningsarbejdet, men hvad
med alle dem der er yngre? Hvis de bliver inviteret til et møde i vore
foreninger, bliver de budt velkommen af en flok halvgamle mænd, og der
kommer næsten støv ud af munden på os når vi nævner foreningens navn. De
emner, der interesserer os, er måske ikke de emner, der interesserer de
unge. Vi er indspiste, gamle, tørre og ret kedelige set med deres øjne (der
er naturligvis undtagelser).

Vi lever i en tid hvor alting skal være "instant". Nu-og-her, øjeblikkelig
tilfredsstillelse, underholdning, hurtigt, smart og cool, er nøgleord for at
få de unge i tale. Men når de så kommer og spørger om go-to på et teleskop
får de at vide: "Du skal hellere lære stjernehimmelen rigtigt at kende, så
køb et stjerne-atlas". De unge tænker: "Det har jeg sgu ikke tid til" og
smutter videre til noget andet.

Jeg ved godt jeg generaliserer, men jeg tror der er meget sandhed i
ovenstående.

Vi kan så spørge os selv: Er vi virkelig interesseret i at appellere til en
generation af unge, der ikke er villige til at investere i fordybelse? Måske
ikke, men så er konsekvensen også at vore foreninger stille og roligt dør
(ved naturlig afgang).

Behøver vi ændre os? Ikke nødvendigvis. Hvis vi har det fint med at vore
foreninger langsomt reduceres i medlemstal, hvis vi har det fint med at
betale kontingent for ingenting (der dukker alligevel ikke ret mange op til
de arrangementer der laves, end ikke foredrag med GODE foredragsholdere),
hvis vi har det fint med at mødes over en kop kaffe og hyggesnakke... ja så
skal vi bare blive ved med at gøre det vi nu engang gør. 

Men vil vi puste nyt liv i foreningerne, så tror jeg der skal ændringer
til... drastiske ændringer!

De bedste hilsner / With best regards
Delfer
http://delfer.dk/
N 55° 42', E 12° 33'

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: astrolist-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:astrolist-bounce@xxxxxxxxxxxxx]
På vegne af Torben Taustrup
Sendt: 12. februar 2011 11:52
Til: Astrolist
Emne: Hvor er vi på vej hen?

Hej folkens

Jeg har med vilje ikke markeret dette som off topic, for det er noget som
vedkommer os alle.

For tre år siden skrev jeg nedenstående leder. Jeg sender den her på
Astrolist, fordi jeg føler, at dansk amatørastronomi er under forandring, og
at vi måske ikke er helt i fodslav omkring den måde, som vi organiserer os
på.
Der er jo nedsat en gruppe, som arbejder med klubbernes tilhørsforhold og
samarbejde med Astronomisk Selskab, og i den anledning har jeg noget
materiale, som måske kan inspirere denne gruppe.
Skriv til mig, hvis nogen i udvalget ønsker at få mailet dette udspil:
mailto:ttau@xxxxxxxxxx

I øvrigt hører jeg gerne kommentarer.


ØAA - hvor er vi på vej hen?Som tidligere annonceret har jeg planer om at forlade formandsposten. Jeg
har i de senere år tænkt meget over, hvad vi vil med vores klub - især set i
relation til den stigende mængde tilbud som møder en på Internettet. I mange
år har vi haft Astrolist, og senere er der kommet flere konferencer til, så
der er noget for enhver smag både hvad angår emner og fagligt niveau.

Derudover kan man søge astronomisk viden i f.eks. 
Astronomibladet - og selvfølgelig også hos en del andre astronomisk
orienterede foretagender som beskæftiger sig professionelt med astronomi og
anden videnskab - NASA, ESA osv. - jo, udbuddet er stort - især hvis man kan
begå sig på engelsk.

Set i forhold til ovenstående foretagender er ØAA blot en lille bolsjebutik
som fra tid til anden kan tilbyde medlemmerne en mundsmag til den søde tand
i form af foredrag om forskellige emner.

Måske er det bare mig som føler, at klubben på en måde er ved at blive
overflødig, fordi folk med interesse for astronomi via konferencer kan få
besvaret spørgsmål som f.eks. angår køb af instrument, observationsteknik og
forskellige astronomiske objekter.

Oven i dette er der også sket det positive, at et astronomisk instrument
ikke længere er så dyrt at anskaffe, så det er forholdsvis billigt at komme
i gang.

Jeg ved, at det også hænder at folk der er tilmeldt disse konferencer mødes,
hvis der er lyst og behov for det, og på denne måde opstår der måske små nye
grupper som helt uforpligtende kan samles om specielle emner. Man har ikke
et fast klubhus, der er ikke vedtægter, og man betaler ikke kontingent.

Ovenstående er et eksempel på, hvad klubben kan gøre for
astronomiinteresserede - ligesom før i tiden - hvis man kunne finde den.

ØAAs formålsparagraf lyder:

"Foreningens formål er at samle astronomisk interesserede til bl.a. gensidig
erfaringsudveksling, samt foredrag og andet af interesse".

Kan man ikke godt sige, at eksemplet fra konferencen stort set opfylder
formålsparagraffen? Ønsker man at gå til foredrag, skal man blot melde sig
ind i Astronomisk Selskab. 
Her kan man overvære spændende foredrag som foregår på Århus Universitet -
man skal bare betale kontingentet, og så finde sig en plads i auditoriet.

Tiderne skifter, og de fleste følger med - vi vil have det nemt, og er der
noget som vi er interesserede i, så skal vi have hurtig adgang, og det skal
helst også være uforpligtende.Observatoriet

Jamen, hvis klubben lukker, skal vi så ikke længere mødes i disse hellige
haller? (ORO) Kan nogen så spørge. 
Observatoriet er et fantastisk sted at mødes - man mærker historiens
vingesus i det 100 år gamle sted, så der kan ikke klages over rammen.

Da jeg blev medlem i 1986 - tror jeg det var, holdt klubben møder i et af
universitetets lokaler på Ringgaden. På et tidspunkt kunne vi ikke længere
låne lokalet, og så var gode råd dyre. Jeg foreslog, at vi kunne høre, om vi
ikke kunne låne Ole Rømer Observatoriet. Der var flere der mente, at det var
helt urealistisk, men Ole J. Knudsen var med på ideen, og nu har vi holdt
møder i observatoriet i rigtig mange år - omkring tyve tror jeg. Klubben
havde i mange år et bibliotek - det fyldte en stor kuffert, som Mogens
Blichfeldt  troskyldigt slæbte med til alle klubmøderne. 
Antallet af udlånte bøger var beskedent. Senere flyttede biblioteket ind i
et skab i ORO, og for ikke så længe siden blev bøgerne bortauktioneret til
medlemmerne. Det er mit indtryk, at ingen begræder dette salg.Klubbens instrument

Vi har også en klubkikkert og et H-alfa-filter til solobservaton. Udstyret
udlånes stort set ikke - det er nok for bøvlet at slæbe det hjem. Så er det
meget nemmere at købe sin egen kikkert, som oven i købet selv kan finde det
man har lyst til at observere - hvis man ellers kan finde ud af at betjene
den. Men så er der heldigvis hjælp at hente i klubben - og ellers er det
bare at tilmelde sig en konference og skrive "HJÆLP", så kommer der straks
svar fra andre - som heller ikke kan få skidtet til at fungere - og
sandsynligvis også svar fra en kikkertnørd der kan vise dem, hvordan man
gør. Problem løst - og måske er der samtidigt opstået en lille GOTO
brugergruppe som kan mødes og observere.Observatoriets instrumenter

Nu har Ole Rømer Observatoriet jo nogle udmærkede instrumenter som vi kan få
lov at kikke i. Det er godt nok ikke tit det sker. Vi er faktisk også blevet
tilbudt at bruge et af instrumenterne til CCD fotografering, hvis der var
interesse for det, men mig bekendt har ingen interesserede meldt sig, og det
er måske lidt underligt. 
Måske er glansen gået af Skt. Gertrud - det der før var spændende og
interessant er ikke så tiltrækkende mere - vi er simpelthen blevet forvænt
tror jeg.Astronomiens år 2009

Så er der Astronomiens År 2009, hvor vi i samarbejde med andre danske
klubber kunne søge om et elektronisk planetarium - en stor Dobson forsynet
med kamera som trådløst kan sende billeder af himlen ud til et antal
fladskærme. Hele herligheden leveret på en trailer lige til at hægte på
krogen på bilen og så ud og vise himmelske objekter frem for videbegærlige
unge poder. Hos ØAA valgte vi at springe over dette tilbud - det var ikke
muligt at mønstre folk, som ville stå for disse forevisninger. Jeg må
tilstå, at jeg ikke selv er indstillet på at stå for den opgave - jeg vil
hellere bruge tiden i mit eget observatorium, for så mange gode nætter er
der heller ikke.Fremtiden

Jeg synes, at det er på tide, at vi tager en snak om klubbens fremtid.
Hvordan synes du, at klubben skal køre i fremtiden - hvis den skal køre
videre? Hvordan kan vi gøre møderne mere interessante?

Jeg lægger op til, at vi tager en diskussion om ovenstående på det kommende
klubmøde -"medlemmernes aften".

Der vil som tidligere være mulighed for at komme med indlæg af astronomisk
karakter. Jeg kan allerede nu oplyse, at Bjarne vil vise billeder fra MAFs
Starparty den 6. 
september.

Jo - så er der også fremmødet - vi er omkring 50 medlemmer. 
Det er sjældent, at vi er mere end 15 på klubmøderne. Hvor bliver folk af?Torben


Torben Taustrup
TOC Observatory homepage
http://tocobs.org
"Just do it" Other related posts: