Pressemeddelelse

  • From: "Torben Taustrup" <ttau@xxxxxxxxxx>
  • To: "Astrolist" <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 31 Oct 2009 12:03:10 +0100

TOC Observatory kan i dag oplyse offentligheden om, at 
korporationens nye kuppel til observatoriet er færdigbygget 
og klar til opsætning.
Det er planen, at et arbejdshold af erfarne 
observatoriebyggere og andre stiller på lokationen i dag kl. 
14, og umiddelbart efter vil den gamle kuppel blive løftet 
af, og den nye kuppel vil herefter blive løftet på plads.

Baggrunden for at vi har bygget en ny kuppel er, at 
spaltebredden på den nuværende kuppel er for lille, hvilket 
betyder, at det er vanskeligt for både hovedinstrument og 
guidekikkert at kikke ud samtidigt, når instrumentet peger i 
bestemte retninger. Endvidere blev det nye observatorium 
designet til en større kuppel, da vi i forbindelse med 
overgangen fra en 8" Newton til en 12,5" Newton fik 
pladsproblemer i observatorierummet - således er der 220 cm. 
mellem de paralelle sider på den gamle kuppel, og 240 cm. på 
den nye. Umiddelbart lyder dette ikke som den store forskel, 
men det giver os netop den plads der er brug for.
Vi har set meget frem til denne begivenhed og håber, at den 
forløber glat.
Der vil efter udskiftningen komme en opfølgning.

Læs om byggeprojektet her: http://tocobs.org/dome.htm

mvh
Torben

Torben Taustrup
TOC Observatory homepage
http://tocobs.org
"Just do it" 


Other related posts: