Re: OT: Regnbuer

 • From: "N. Foldager" <nf@xxxxxxxxxx>
 • To: "astrolist@xxxxxxxxxxxxx" <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sat, 21 Sep 2013 18:51:07 +0200


Nå. Det blev åbenbart rippet af af Astrolist. Jeg kan desværre ikke 
uploade til et site lige nu. Sorry.


Niels

From:          "N. Foldager" <nf@xxxxxxxxxx>
To:           "astrolist@xxxxxxxxxxxxx" <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
Date sent:       Sat, 21 Sep 2013 18:41:37 +0200
Subject:        OT: Regnbuer
Send reply to:     "astrolist@xxxxxxxxxxxxx" <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>

> 
> Min ven Peter Madsen (Raket-Madsen), tog dette foto af en usædvanlig 
> perfekt, 180 gr regnbue med sekundær-bue 
> om morgenen den 17. september 2013.
> 
> GoPro Hero 3 Black Edition. Ubehandlet.
> 
> 
> Niels Foldager 
> 
> Other related posts:

 • » OT: Regnbuer- N. Foldager
 • » Re: OT: Regnbuer - N. Foldager