Re: Nyt om Pioneer anomalien.

  • From: Frank Sørensen <astronom@xxxxxxxxxx>
  • To: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 23 Apr 2012 12:18:42 +0200

Jeps ;-)

Den 22-04-2012 21:40, N. Foldager skrev:
>> Frank Sørensen 56°10'45"E 10°11'28"N
> Er du nede for at fange pirater øst for Somalia?
>
> Niels Foldager
>
>
>
>
-- 
Frank Sørensen 56°10'45"E 10°11'28"N
------------------------------------------------------------------------

Other related posts: