Re: M13 fra sidste år

  • From: "Mogens Blichfeldt" <mogbli@xxxxxxxxx>
  • To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 19 Apr 2010 23:39:09 +0100

Dato:Mandag,19apr2010,23h50mDST,MogensBlichfeldtwrote.
Re: M13 fra sidste år,

Hej Michael, Torben og andre,

Du anfører Michael:
Hvordan vi eventuelt kunne verificere, om teorien er
rigtig ??

Det er vel et rigtigt godt spørgsmål, netop om hvordan . . . .

Vi kan jo desværre ikke vælge et bestemt objekt
til en "årstest", da et sådant objekt jo vil vandre rundt
på himlen i årets løb, så en "årstest" er nok ikke
umiddelbart vejen frem . . . .

Lidt overvejelse:
Jeg vil tro, at fænomenet er kraftigst netop på
det tidspunkt, hvor dit M13-billede blev til.

Her i foråret er det Fuldmåne 28de maj og
26de juni. Ved Fuldmånerne befinder Månen sig
ved deklinationerne  nær -26 grader og -24 grader.
Så her kunne, hvis vejret skikker sig, M13 gen-
fotogreferes ved nogenlunde tilsvarende forhold
som for et år siden, sådan da. Og ind-i-mellem er
det Nymåne den 14de Maj og den 12te Juni, og her
skulle vi så forvente minimum af fænomenet, og
atter kan M13 således igen være objektet. Billederne
skal naturligvis billedbehandles så identisk som muligt,
ganske som du foreslår. Der skulle så forventes
minimum grønfarvning af 17de til 18de magnitude
stjernerne i M13 ved Nymåne og maximum ved
Fuldmåne. Det kunne være en brugbar test . . . .

Kunne du gentage fotograferingerne i nærheden af
disse dage, så burde vi nok kunne slutte os til,
om der er noget om, at det er Månen, der er
årsag til grønfarvningen. Jeg kan bemærke, at
jeg netop har undret mig over, hvorfor mit farve-
kamera ved tilsyneladende samme farveindstilling,
snart udviser en grå, en blålig eller også en grønlig
farvetone. Dit M13-foto ser nu ud til at lede os
frem til årsagen til det.

På den anden side står vi nu med den viden,
ser det ud til, at vi under omstændigheder som korrekt
altså tydeligvis skal acceptere snart en grålig, snart
en blålig og snart en grønlig himmelbaggrund som
den korrekte gengivelse af himlen. Det er således ikke
kameraet, der er årsagen til himmelfarveforskellen,
men naturen selv, og det er jo netop den, som vi
har sat os for at fotografere !!!

Det var en ny viden.

Mange venlige hilsener til alle,

Mogens Blichfeldt
-----------------------------
----- Original Message ----- 
From: "Agga og Michael" <aggamich@xxxxxxxxxx>
To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Monday, April 19, 2010 8:36 PM
Subject: Re: M13 fra sidste år


Hej Mogens

Det er ganske interessant. Måske kunne man "falsificere" - hedder det vist -
teorien ved at tage ensartede eksponeringer af M13 på bestemte tidspunkter
ift månefaserne og så udsætte dem for ens billedbehandling og derefter
sammenligne resultatet? Hvis det var vejen frem, hvornår skulle det så
foregå optimalt, jeg tænker her på ift Månen? Ved nymåne og ved fuldmåne
eller hvordan?

Med venlig hilsen
Michael

----- Original Message ----- 
From: "Mogens Blichfeldt" <mogbli@xxxxxxxxx>
To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Monday, April 19, 2010 9:10 PM
Subject: Re: M13 fra sidste år


> Dato:Mandag,19apr2010,20h40mDST,MogensBlichfeldtwrote:
> Re: M13 fra sidste år,
>
> Hej Torben, Michael og andre,
>
> Ifølge dine bemærkninger Torben, så tænker du
> øjensynligt på et direkte grønt skær fra Månen. Jo,
> det kunne være tilfældet måske også ganske ifølge
> din fortolkning.
>
> Det var dog ikke det, jeg sådan set havde i tankerne,
> selvom det også kunne være en mulighed.
>
> Jeg tænkte på billederne af Jorden set ude fra rummet.
> Jorden fremtræder her som en blå-grøn farvet klode.
> Set nede fra Jorden er himlen, egentlig atmosfærens
> luft blålig. "Himlen" har altid et blåligt skær. Det skyldes
> partikelstørrelsen af luftpartiklerne i atmosfæren, hvilke
> tilbagekaster og spreder ankommende blåt lys, så
> "himlen" ses blå-farvet. Hvad man mindre ser, når
> Månens lys rammer jorden, er, at atmosfæren især
> højere oppe ifølge billederne af Jorden set udefra må
> indeholde partikler og ioner, som gør det samme, men
> også med grønt lys. Dette lys ifølge mine tanker herom
> ankommer som Sollys genspejlet fra Månen, men også
> en del som lys fra Jorden, der tilbagespejles af Månen.
>
> Månens lys har dog en sådan karakter og svagere
> lysstyrke, at øjets farveopfattelse ikke har nok lys
> til at skelne farvenuancer: Alting ses ret farveløst og
> gråfarvet. Man ser således ikke, at himmelbaggrunden
> har fået en svag nuance over i det grønne, når
> det er Måneskin. Og nærmere:
>
> Jo mere atmosfære, som lyset skal passere her på
> Jorden, jo tydeligere bliver fænomenet. Det er dette
> spredte grønne lys, som jeg refererer til, som faktisk
> "grønfarver" atmosfæren i en sådan grad, at det
> procentvis kan mærkes på det svagere stjernelys af
> omkring 17de til 18de magnitude sådan rundt regnet,
> således at stjernerne af denne magnitude mærkbart
> bliver grønnere.
>
> Fænomenet, jeg refererer til, er stort af samme natur
> som det, der af og til viser sig som det "grønne flash"
> ved solnedgang.
>
> Mange venlige hilsener til alle,
>
> Mogens Blichfeldt
> -----------------------------
> ----- Original Message ----- 
> From: "Torben Taustrup" <ttau@xxxxxxxxxx>
> To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
> Sent: Monday, April 19, 2010 6:05 PM
> Subject: Re: M13 fra sidste år
>
>
> Hej Mogens
>
> En interessant fortolkning. Grøn er netop den farve som vi
> forsøger at undgå på vores astrofotos :) Alle andre farver
> er fine.
> Når man betragter Månen, når den står tæt ved horisonten,
> har jeg ikke bemærket det grønlige islæt som du nævner. Hvis
> Jorden kaster grønligt lys op på himlen, så vil det vel også
> kunne ses på Månens farve?
> Når Månen står lavt strækker de mest fremherskende farver
> sig fra gulig til orange og brun. Den grønne farve ligger
> længere oppe i spektret. Det du taler om er jo jordskin, men
> hvis Månen ikke har en grønlig farve, så vil himlen vel
> heller få det?
> I forbindelse med en måneformørkelse i 2007 kunne vi på
> nogle af TOCs billeder af begivenheden se en grønlig farve.
> http://tocobs.org/moon/eclipse/line2.jpg
> Jeg tror på, at Månen har været grøn i noget af forløbet, og
> det må hænge sammen med sollysets brydning i Jordens
> atmosfære. Billederne er RGB, og hvert enkelt billede består
> af mange optagelser i hver farve, så farveinformationen er
> omfattende.
>
> mvh
> Torben
>
>
> ----- Original Message ----- 
> From: "Mogens Blichfeldt" <mogbli@xxxxxxxxx>
> To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
> Sent: Monday, April 19, 2010 2:20 PM
> Subject: Re: M13 fra sidste år
>
>
>> Dato:Mandag,19apr2010,13h30mDST,MogensBlichfeldtwrote:
>> Re: M 13 fra sidste år,
>>
>> Hej Michael og andre,
>>
>> Det er et virkelig nydeligt billede af M 13, som du har
>> opnået af M 13. (E-mailen herom er gentaget nedenfor).
>>
>> Du antyder, om der eventuelt er "for mange" blå stjerner ?
>>
>> I Guide 8.0 har jeg hentet B1.0-katalogets stjerner for M
>> 13
>> hjem. B1.0-kataloget når ned til omkring 20de magnitude.
>> Det
>> gør dit billede også, selvom det er taget den 5. juni 2009
>> i en
>> afstand lidt større end 60 grader fra Månen, som befandt
>> sig
>> 2 dage før Fuldmåned, men stod meget lavt på himlen
>> (Månens
>> deklination var omkring -21 grader), idet jeg gætter på,
>> at du
>> har optaget M 13, der også befandt sig på den sydlige del
>> af
>> himlen, omkring midnat (det var jo en af de lyse nætter).
>> Så
>> du har øjensynlig haft en himmel.med ret ren luft
>> formentlig.
>>
>> Så vidt bedømmeligt, så er dine blå pletter, som helhed
>> be-
>> tragtet, givet vis billeder af ægte blå stjerner. M 13 er
>> sammen-
>> sat af stjerner med næsten alle aldre, dog formentlig nok
>> med
>> kun én, eller helt få, blå, varme Kæmpe-stjerner *), men med
>> mange gamle
>> svagt lysende røde stjerner. Gennemsnits-stjernetypen
>> angives til at være F2.
>>
>
> *) "Kæmpe-" tilføjet af undertegnede 19apr2010, 20hDST
>     se tidligere korrektions-E-mail.
>
>> Imidlertid er der en anden INTERESSANT ting ved dit
>> billede:
>>
>> Sammenlignes billedet med andre gode farvebilleder af M
>> 13,
>> så har dit billede ret mange kraftigt viste GRØNNE
>> stjerner
>> sammenlignet med disse andre billeder, i hvilke der også
>> findes
>> grønne stjerner, men ikke helt så fremtrædende. Jeg er
>> ikke et
>> sekund i tvivl om, at farverne i dit billede stemmer med
>> det, som
>> dit kamera så på himlen hin 5te juni sidste år. Og hertil
>> kommer
>> en, synes jeg umiddelbart, interessant overvejelse:
>> Hvorfor
>> denne forskel ?
>>
>> Jeg bruger selv at optage med egentlig farvekamera,
>> tidligere
>> med Meade's DSI nu med MallinCam VSS color. Og min
>> observation er, at ofte er himmelbaggrund og/eller svagere
>> stjerner, oftest i området 17de til 18de magnitude,
>> tydeligt mere
>> grønfarvet end ellers. Jeg har grublet over årsagen. Jeg
>> tror
>> jeg har et kvalificeret bud nu, og dit billede bekræfter
>> det
>> til fulde:
>>
>> Min første tanke var: Her i Danmark ligger vi noget syd
>> for
>> nordlys-bæltet. Nordlys er oftest grønt og varierer og er
>> "gardinagtigt udstrakt på himlen". Vi kan kun med øjet se
>> det, når forholdene er til det. Det er der hyppigere, men
>> i og for sig svagere i styrke mere eller mindre altid. Men
>> det
>> er næppe forklaringen. Nej forklaringen er en nok en helt
>> anden. Det hidrører fra Månen, hvis reflekterede lys lyser
>> på Jorden og især på Jordens øvre atmosfærelag. Jorden
>> er som bekendt blå-grøn i farve, og det er denne grønne
>> farve oplyst af Månen, som giver et grønt bidrag til vore
>> stjernebilleder, og det mærkes først rigtigt som
>> inflydelse
>> på passende svagt stjernelys, altså omkring 17de til 18de
>> stjernemagnitude. Fænomenet er altså af samme familie som
>> fænomenet med det "grønne flash", der kan ses ved visse
>> bestemte typer solnedgange. Summa summarum: Ved
>> Nymåne burde grønfænomenet ikke mærkes, men i
>> nærheden af Fuldmåne, og især når Månen står lavt i
>> horisonten, og Månelyset skal passere større atmosfære-
>> mængde, i modsætning til vinter, hvor Månen står højt, og
>> i dit tilfælde således udpræget ved den lavtstående Måne,
>> således som den stod den 5te juni sidste år, da vil det
>> mærkes, og der vil da optræde en grønfarvning som be-
>> skrevet. I dit billede af M 13, skal du ikke prøve at
>> svække
>> grønfarvningen i billedet, og du vil næppe heller kunne
>> gøre dette, du skal lade det blive, da det, der gengives,
>> er
>> en ægte del, gentager ægte del, af naturens fænomener.
>>
>> Nu har jeg benyttet lejligheden til at gøre opmærksom på
>> dette fænomen, som vi først nu mærker noget til, idet vi
>> i vore dage nu har fået så godt og effektivt udstyr, at
>> dette
>> fænomen kan gøre sig bemærket.
>>
>> Jeg er lidt spændt på at høre, om andre har gjort iagt-
>> tagelser, som viderebekræfter dette, eller hvordan ?
>>
>> Mange venlige hilsener til alle,
>> -en afventende-
>>
>> Mogens Blichfeldt
>> -----------------------------
>> ----- Original Message ----- 
>> From: "Agga og Michael" <aggamich@xxxxxxxxxx>
>> To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
>> Sent: Sunday, April 18, 2010 7:46 PM
>> Subject: M13 fra sidste år
>>
>>
>> Kære astrolistere
>>
>> Synes det var sjovt at lege lidt med en optagelse jeg
>> havde af M13 fra 5.
>> juni sidste år. 29 lights a 30 sek ved 800 ISO med C14 og
>> Canon 40D, så vidt
>> jeg kan se med reducer. Billedet er ikke croppet.
>> Kalibreret med darks og
>> bias. Stacket og billedbehandlet i Images Plus og
>> støjbehandlet let i Canon
>> Professional.
>>
>> Jeg er i tvivl om de blå pixels er støj/hot- eller
>> coldpixels? I givet fald,
>> hvorfor forsvinder de så ikke med darks og hjælper det i
>> givet fald f.eks.
>> at stacke med sigma clip i stedet for average eller
>> median?
>>
>> Mange hilsner og tak fordi i kiggede
>> Michael Rask
>>
>> http://dl.dropbox.com/u/5290132/M13%2029%20fr%2030%20sek%20800%20ISO%20Canon%20Pro.JPG
>>
>>
>>
>>
>>
>> --------------------------------------------------------------------------------
>>
>>
>>
>> No virus found in this incoming message.
>> Checked by AVG - www.avg.com
>> Version: 9.0.801 / Virus Database: 271.1.1/2819 - Release
>> Date: 04/18/10
>> 19:31:00
>>
>
>
>
>
>
> --------------------------------------------------------------------------------
>
>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG - www.avg.com
> Version: 9.0.801 / Virus Database: 271.1.1/2820 - Release Date: 04/19/10
> 07:31:00
>
>
>

--------------------------------------------------------------------------------No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 9.0.801 / Virus Database: 271.1.1/2820 - Release Date: 04/19/10 
07:31:00Other related posts: