Re: M13 fra sidste år

  • From: "Mogens Blichfeldt" <mogbli@xxxxxxxxx>
  • To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 19 Apr 2010 20:10:43 +0100

Dato:Mandag,19apr2010,20h40mDST,MogensBlichfeldtwrote:
Re: M13 fra sidste år,

Hej Torben, Michael og andre,

Ifølge dine bemærkninger Torben, så tænker du
øjensynligt på et direkte grønt skær fra Månen. Jo,
det kunne være tilfældet måske også ganske ifølge
din fortolkning.

Det var dog ikke det, jeg sådan set havde i tankerne,
selvom det også kunne være en mulighed.

Jeg tænkte på billederne af Jorden set ude fra rummet.
Jorden fremtræder her som en blå-grøn farvet klode.
Set nede fra Jorden er himlen, egentlig atmosfærens
luft blålig. "Himlen" har altid et blåligt skær. Det skyldes
partikelstørrelsen af luftpartiklerne i atmosfæren, hvilke
tilbagekaster og spreder ankommende blåt lys, så
"himlen" ses blå-farvet. Hvad man mindre ser, når
Månens lys rammer jorden, er, at atmosfæren især
højere oppe ifølge billederne af Jorden set udefra må
indeholde partikler og ioner, som gør det samme, men
også med grønt lys. Dette lys ifølge mine tanker herom
ankommer som Sollys genspejlet fra Månen, men også
en del som lys fra Jorden, der tilbagespejles af Månen.

Månens lys har dog en sådan karakter og svagere
lysstyrke, at øjets farveopfattelse ikke har nok lys
til at skelne farvenuancer: Alting ses ret farveløst og
gråfarvet. Man ser således ikke, at himmelbaggrunden
har fået en svag nuance over i det grønne, når
det er Måneskin. Og nærmere:

Jo mere atmosfære, som lyset skal passere her på
Jorden, jo tydeligere bliver fænomenet. Det er dette
spredte grønne lys, som jeg refererer til, som faktisk
"grønfarver" atmosfæren i en sådan grad, at det
procentvis kan mærkes på det svagere stjernelys af
omkring 17de til 18de magnitude sådan rundt regnet,
således at stjernerne af denne magnitude mærkbart
bliver grønnere.

Fænomenet, jeg refererer til, er stort af samme natur
som det, der af og til viser sig som det "grønne flash"
ved solnedgang.

Mange venlige hilsener til alle,

Mogens Blichfeldt
-----------------------------
----- Original Message ----- 
From: "Torben Taustrup" <ttau@xxxxxxxxxx>
To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Monday, April 19, 2010 6:05 PM
Subject: Re: M13 fra sidste år


Hej Mogens

En interessant fortolkning. Grøn er netop den farve som vi
forsøger at undgå på vores astrofotos :) Alle andre farver
er fine.
Når man betragter Månen, når den står tæt ved horisonten,
har jeg ikke bemærket det grønlige islæt som du nævner. Hvis
Jorden kaster grønligt lys op på himlen, så vil det vel også
kunne ses på Månens farve?
Når Månen står lavt strækker de mest fremherskende farver
sig fra gulig til orange og brun. Den grønne farve ligger
længere oppe i spektret. Det du taler om er jo jordskin, men
hvis Månen ikke har en grønlig farve, så vil himlen vel
heller få det?
I forbindelse med en måneformørkelse i 2007 kunne vi på
nogle af TOCs billeder af begivenheden se en grønlig farve.
http://tocobs.org/moon/eclipse/line2.jpg
Jeg tror på, at Månen har været grøn i noget af forløbet, og
det må hænge sammen med sollysets brydning i Jordens
atmosfære. Billederne er RGB, og hvert enkelt billede består
af mange optagelser i hver farve, så farveinformationen er
omfattende.

mvh
Torben


----- Original Message ----- 
From: "Mogens Blichfeldt" <mogbli@xxxxxxxxx>
To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Monday, April 19, 2010 2:20 PM
Subject: Re: M13 fra sidste år


> Dato:Mandag,19apr2010,13h30mDST,MogensBlichfeldtwrote:
> Re: M 13 fra sidste år,
>
> Hej Michael og andre,
>
> Det er et virkelig nydeligt billede af M 13, som du har
> opnået af M 13. (E-mailen herom er gentaget nedenfor).
>
> Du antyder, om der eventuelt er "for mange" blå stjerner ?
>
> I Guide 8.0 har jeg hentet B1.0-katalogets stjerner for M
> 13
> hjem. B1.0-kataloget når ned til omkring 20de magnitude.
> Det
> gør dit billede også, selvom det er taget den 5. juni 2009
> i en
> afstand lidt større end 60 grader fra Månen, som befandt
> sig
> 2 dage før Fuldmåned, men stod meget lavt på himlen
> (Månens
> deklination var omkring -21 grader), idet jeg gætter på,
> at du
> har optaget M 13, der også befandt sig på den sydlige del
> af
> himlen, omkring midnat (det var jo en af de lyse nætter).
> Så
> du har øjensynlig haft en himmel.med ret ren luft
> formentlig.
>
> Så vidt bedømmeligt, så er dine blå pletter, som helhed
> be-
> tragtet, givet vis billeder af ægte blå stjerner. M 13 er
> sammen-
> sat af stjerner med næsten alle aldre, dog formentlig nok
> med
> kun én, eller helt få, blå, varme Kæmpe-stjerner *), men med
> mange gamle
> svagt lysende røde stjerner. Gennemsnits-stjernetypen
> angives til at være F2.
>

*) "Kæmpe-" tilføjet af undertegnede 19apr2010, 20hDST
     se tidligere korrektions-E-mail.

> Imidlertid er der en anden INTERESSANT ting ved dit
> billede:
>
> Sammenlignes billedet med andre gode farvebilleder af M
> 13,
> så har dit billede ret mange kraftigt viste GRØNNE
> stjerner
> sammenlignet med disse andre billeder, i hvilke der også
> findes
> grønne stjerner, men ikke helt så fremtrædende. Jeg er
> ikke et
> sekund i tvivl om, at farverne i dit billede stemmer med
> det, som
> dit kamera så på himlen hin 5te juni sidste år. Og hertil
> kommer
> en, synes jeg umiddelbart, interessant overvejelse:
> Hvorfor
> denne forskel ?
>
> Jeg bruger selv at optage med egentlig farvekamera,
> tidligere
> med Meade's DSI nu med MallinCam VSS color. Og min
> observation er, at ofte er himmelbaggrund og/eller svagere
> stjerner, oftest i området 17de til 18de magnitude,
> tydeligt mere
> grønfarvet end ellers. Jeg har grublet over årsagen. Jeg
> tror
> jeg har et kvalificeret bud nu, og dit billede bekræfter
> det
> til fulde:
>
> Min første tanke var: Her i Danmark ligger vi noget syd
> for
> nordlys-bæltet. Nordlys er oftest grønt og varierer og er
> "gardinagtigt udstrakt på himlen". Vi kan kun med øjet se
> det, når forholdene er til det. Det er der hyppigere, men
> i og for sig svagere i styrke mere eller mindre altid. Men
> det
> er næppe forklaringen. Nej forklaringen er en nok en helt
> anden. Det hidrører fra Månen, hvis reflekterede lys lyser
> på Jorden og især på Jordens øvre atmosfærelag. Jorden
> er som bekendt blå-grøn i farve, og det er denne grønne
> farve oplyst af Månen, som giver et grønt bidrag til vore
> stjernebilleder, og det mærkes først rigtigt som
> inflydelse
> på passende svagt stjernelys, altså omkring 17de til 18de
> stjernemagnitude. Fænomenet er altså af samme familie som
> fænomenet med det "grønne flash", der kan ses ved visse
> bestemte typer solnedgange. Summa summarum: Ved
> Nymåne burde grønfænomenet ikke mærkes, men i
> nærheden af Fuldmåne, og især når Månen står lavt i
> horisonten, og Månelyset skal passere større atmosfære-
> mængde, i modsætning til vinter, hvor Månen står højt, og
> i dit tilfælde således udpræget ved den lavtstående Måne,
> således som den stod den 5te juni sidste år, da vil det
> mærkes, og der vil da optræde en grønfarvning som be-
> skrevet. I dit billede af M 13, skal du ikke prøve at
> svække
> grønfarvningen i billedet, og du vil næppe heller kunne
> gøre dette, du skal lade det blive, da det, der gengives,
> er
> en ægte del, gentager ægte del, af naturens fænomener.
>
> Nu har jeg benyttet lejligheden til at gøre opmærksom på
> dette fænomen, som vi først nu mærker noget til, idet vi
> i vore dage nu har fået så godt og effektivt udstyr, at
> dette
> fænomen kan gøre sig bemærket.
>
> Jeg er lidt spændt på at høre, om andre har gjort iagt-
> tagelser, som viderebekræfter dette, eller hvordan ?
>
> Mange venlige hilsener til alle,
> -en afventende-
>
> Mogens Blichfeldt
> -----------------------------
> ----- Original Message ----- 
> From: "Agga og Michael" <aggamich@xxxxxxxxxx>
> To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
> Sent: Sunday, April 18, 2010 7:46 PM
> Subject: M13 fra sidste år
>
>
> Kære astrolistere
>
> Synes det var sjovt at lege lidt med en optagelse jeg
> havde af M13 fra 5.
> juni sidste år. 29 lights a 30 sek ved 800 ISO med C14 og
> Canon 40D, så vidt
> jeg kan se med reducer. Billedet er ikke croppet.
> Kalibreret med darks og
> bias. Stacket og billedbehandlet i Images Plus og
> støjbehandlet let i Canon
> Professional.
>
> Jeg er i tvivl om de blå pixels er støj/hot- eller
> coldpixels? I givet fald,
> hvorfor forsvinder de så ikke med darks og hjælper det i
> givet fald f.eks.
> at stacke med sigma clip i stedet for average eller
> median?
>
> Mange hilsner og tak fordi i kiggede
> Michael Rask
>
> http://dl.dropbox.com/u/5290132/M13%2029%20fr%2030%20sek%20800%20ISO%20Canon%20Pro.JPG
>
>
>
>
>
> --------------------------------------------------------------------------------
>
>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG - www.avg.com
> Version: 9.0.801 / Virus Database: 271.1.1/2819 - Release
> Date: 04/18/10
> 19:31:00
>





--------------------------------------------------------------------------------



No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 9.0.801 / Virus Database: 271.1.1/2820 - Release Date: 04/19/10 
07:31:00



Other related posts: