Re: M13 fra sidste år

  • From: "Mogens Blichfeldt" <mogbli@xxxxxxxxx>
  • To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 19 Apr 2010 13:34:26 +0100

Dato:Mandag,19apr2010,14h20mDST,MogensBlichfeldtwrote:
Re: M13 fra sidste år,

Hej Michael og andre,

Til min umiddelbart til astrolist sendte besvarelse
må jeg vist tilføje, for ikke at blive misforstået:

Der er SELVFØLGELIG blå stjerner i M 13, og
billedet viser det tydeligt.

Nede i teksten skrev jeg videre: "At der findes
kun én eller måske kun få", blå, varme stjerner.

Her manglede nogle ord i teksten, der skulle i
stedet for "varme stjerner" stå:

"varme kæmpe-stjerner", for at det skulle give
mening, og disse Kæmpe-stjerner vil naturligvis
gøre sig bemærket ved at være lysstærke i
hoben. Men det er dog et spørgsmål, om den
eller de er egentlige medlemmer af hoben.

Mange venlige hilsener

Mogens Blichfeldt Other related posts: