Krabbetågen - mere luminans

  • From: "Torben Taustrup" <ttau@xxxxxxxxxx>
  • To: "Astrolist" <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 28 Jan 2011 19:01:54 +0100

Hej folkens
I går var det igen astrofotovejr, så vi var ude for at få 
mere lys til krabben,
Den samlede eksponeringstid er nu seks timer.
Bemærk at vi igen har fået et fremmedobjekt med på 
optagelsen. Det er sandsynligvis endnu en asteroide - men 
det vil tiden vise.

http://tocobs.org/12prem/colour/M1_a4.jpg


Torben Taustrup
TOC Observatory homepage
http://tocobs.org
"Just do it" 


Other related posts: