RE: Komet C/2011 S2 (anonym)

 • From: carsten nielsen <carsten_niels@xxxxxxxxxxx>
 • To: astro list <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Mon, 2 Jan 2012 20:24:34 +0100

> From: lsennels@xxxxxxxxx
> Subject: Re: Komet C/2011 S2 (anonym)
> Date: Mon, 2 Jan 2012 17:01:44 +0100
> To: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
> 
> Jeg forsøgte at svare på dit spørgsmål om S2 før jul, men svaret nåede aldrig 
> listen.
> Om C/2011 S2:
> http://tech.groups.yahoo.com/group/comets-ml/message/18084
> http://www.iau.org/administration/membership/individual/744/
> 
> Om IAUs retningslinjer for navngivning af kometer:
> http://www.cbat.eps.harvard.edu/cometnameg.html
> 
> Mvh
> Lau
 Der skulle altså være tale om at den er opdaget af en gruppe, men at gruppen 
ikke har et navn a la LONEOS ? Og at de ikke har opgivet et eller to individer 
som opdager (tre navne tillades kun ved genopdagelser af Lost Comets eller 
andre specielle tilfælde så vidt jeg kan se) At opdagelsen sker måneder efter 
observationen, f.eks. på gamle billeder, gælder ikke her. Henvisningen til IAU 
fortæller om en professor, og hans medlemskaber og publikationer, jeg kan ikke 
se noget om kometen der.                   

Other related posts: