KAF astrofoto møde torsdag den 24/1 2013 kl. 19.30 på Kroppedal - aktuelle Jupiter; optagelse, behandling og fin kollimering samt fortsættelse af gennemgang af Maxim, Nebulosity og ImagesPlus

  • From: "Michael Rask" <aggamich@xxxxxxxxx>
  • To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 6 Jan 2013 19:03:09 +0100

KAF astrofoto møde torsdag den 24/1 2013 kl. 19.30 på Kroppedal, Kroppedals
Allé 3, 2630 Taastrup
 

Godt nytår til alle! 

 

Så er der KAF astrofotogruppe møde igen! Vi fortsætter det forløb gruppen
aftalte og påbegyndte sidste år baseret på de 3 astrofoto programmer Maxim,
Nebulosity og ImpagesPlus. Desuden er aktuelle Jupiter på programmet og vi
gennemgår hvordan man finkollimerer, så teleskopet opfylder de meget strenge
krav der gælder for planetfoto og –observation.  Det er ikke nok at
kollimere udenfor fokus, som der vises på Youtybe. Der skal kollimeres i
fokus. Desuden vises optagelse af Jupiter i ICcaputure, stakning i
Autostakkert og wavelets i Registax. Formålet er at vise hvor nemt
programmerne fungerer, så flere tager udfordringen op med at lave et godt
Jupiter billede. 

 

På mødet repeterer vi kort hvad vi gennemgik på de sidste møder, og
fortsætter gennegangen af hvordan astrofotos optages, behandles og samles i
de 3 programmer; Maxim, Nebulosity (Craig Stark) og Images Plus (Mike
Unsold). Vi repeterer de 3 software program parallelt på storskærm. Hvordan
sættes programmet op, hvordan arbejder man med det, hvordan tager man
lights, darks, flats og bias, og hvordan håndteres en guider. Der bliver
lejlighed til at spørge, repetere og hjælpe med de problemer, deltagerne er
løbet ind i brugen af programmerne. Forløbet afsluttes med at vi på et
senere møde kommer vi på mere avanceret ”efter” billedbehandling f.eks. i
Photoshop.


Ideen er at se og opleve forskellen og ideen med de 3 forskellige bud på
programmer. Maxim som den avancerede løsning til CCD, hvad enten du har et
mono- eller farvekamera. Nebulosity som den lidt nemmere, men stadig
fuldgode løsning. Og ImagesPlus som en god og nem løsning bl.a. til DSLR. 

 

Deltagerne har mulighed for at få et sæt råbilleder samt darks, flats og
bias kalibreringsbilleder med hjem af et objekt som vi leger, er taget i
løbet af astrofotoaftenen. Hermed kan der arbejdes med hvordan de enkelte
programmer stacker, kalibrerer og kombinerer de forskellige optagelser. 


Astrofoto møderne er som sædvanlig også åbne som introduktion for
ikke-medlemmer af KAF. Der er ingen krav til forkundskaber og der er heller
ikke noget der hedder dumme spørgsmål!

 

Dagsorden: 

1. Kort bordrunde, hvor deltagerne meget gerne må vise sine billeder siden
sidst og nævne hvilke udfordringer (astronomiske!) som der ønskes hjælp
eller fokus på

2. Optagelse af aktuelle Jupiter med ICcapture, stackning i Autostakkert og
wavelets i Registax samt finkollimering til planetfoto (Niels og Michael
Rask)

3. Repetition af astrofoto optagelse og behandling i Maxim, Nebulosity og
ImagesPlus (Michael Stauning og Michael Rask)

 

Vi starter 19.30 præcis og regner med at slutte kl. 22.30.

 

Vel mødt på Kroppedal torsdag den 24. januar kl. 19.30!

 

De bedste hilsner Niels Haagh, Michael Stauning og Michael Rask

 Other related posts:

  • » KAF astrofoto møde torsdag den 24/1 2013 kl. 19.30 på Kroppedal - aktuelle Jupiter; optagelse, behandling og fin kollimering samt fortsættelse af gennemgang af Maxim, Nebulosity og ImagesPlus - Michael Rask