Re: Hvordan skal vi bruge Astronomisk Selskab?

  • From: "astro.soren" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> ("astro.soren")
  • To: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 15 May 2022 13:28:23 +0200 (CEST)

Jeg takker også.

Kommentar til linjerne fra Niels:

Til diverse astrotræf oplever jeg, at folk står ved hvert sit

teleskop, eller ligefrem sidder i et telt, og koncentrerer sig om at
fotografere. Det sociale i at gå rundt og kigge i hinandens udstyr er
i aftagende.

Samtalen er i øvrigt oftere om udstyr, software og billedbehandling
end om selve de astronomiske objekter.

Så det store spørgsmål er efter min mening: Hvordan får man de unge
involveret i selve astronomien? Jeg har ingen patentløsning.

Der findes dog unge og "lidt ældre" årgange der debatterer på Facebook omkring 
praktisk visual astronomi!
om erfaringsudveksling omkring Teleskoper for de let-øvede og for nybegyndere.

Kik her på  disse offentlige grupper
https://www.facebook.com/groups/astronomiforalle
Her er der nogle ganske unge der driver fortovsastronomi i KBH og sommetider 
viser det live op FB
og
https://www.facebook.com/groups/32481326684

Voksne er også velkomne selvom der PT ikke er på Fjæset endnu. :o)

Mvh. 
Søren Jessen

----- Den 14. maj 2022, kl. 18:50, N. Foldager nf@xxxxxxxxxx skrev:

Tak til Torben Taustrup og Hans Nielsen for jeres fine redegørelser.

Der var desværre ikke mindre gravskrift over Hans' indlæg.

Mht. mit eget, astronomiske foreningsliv blev jeg medlem af
Astronomisk Selskab og Dansk Astronautisk Forening, DAF (nu Dansk
Selskab for Rumfartsforskning) i 1968.

Som Slagelse-dreng var det eneste input, jeg havde, bibliotekets
bøger, "Astronomisk Tidskrift" 4 gange årligt og "Aktuelle
meddelelser".

Et par gange tog jeg til København for at høre et foredrag. Det var
meget stort for sådan en knægt sådan selv at tage dér ind. Jeg var
først hjemme igen over midnat.

I DAFsad man ligesom i gamle klubber rundt om et stort bord. Det var
på Danmarks Tekniske Bibliotek på Østervold, hvor Magister Andersen
var vært. Dér sad jeg som eneste teenager.

Jeg husker en diskussion i DAF mellem magister, statsmeteorolog Asger
Lundbak og - såvidt jeg husker - magister Olsen om, hvor tæt Månen
har været på Jorden. Først fremkom den ene med overbevisende
argumenter. Så kom den anden med ligeså overbevisende argumenter om
det modsatte. Det var første gang jeg oplevede en seriøs,
videnskabelig diskussion. Det gjorde stort indtryk på mig.

I Slagelse var vi en gruppe unge, som dannede "Astronomisk /
Astronautisk Forening. Den havde vi nu egentlig meget glæde af. Men
det var hårdt at holde den i gang. Vi havde ingen faciliteter udover
et lokale på biblioteket.

Først som voksen - og nu "Københavner" - blev jeg medlem af
Københavns Astronomiske Forening. Først da fik jeg mere seriøse,
astronomiske venskaber samlet om praktisk amatørastronomi. Siden har
jeg suppleret med Brorfelde Astronomiske Vennekreds.

Det er mit bestemte indtryk, at gennemsnitsalderen i de nævnte
foreninger er stødt stigende. De unge udebliver.

Sammenlignet med mine få astronomiske input som dreng, kan de unge
finde stort set alt på nettet. Og de gider tilsyneladende ikke høre
foredrag. Det er i øvrigt også mit indtryk, at det er blevet totalt
umoderne at læse en bog fra side 1. Fordybelse er ikke in.

Til diverse astrotræf oplever jeg, at folk står ved hvert sit
teleskop, eller ligefrem sidder i et telt, og koncentrerer sig om at
fotografere. Det sociale i at gå rundt og kigge i hinandens udstyr er
i aftagende.

Samtalen er iøvrigt oftere om udstyr, software og billedbehandling
end om selve de astronomiske objekter.

Så det store spørgsmål er efter min mening: Hvordan får man de unge
involveret i selve astronomien? Jeg har ingen patentløsning.

Min yngste dreng (14) er meget videbegærlig. For hans vedkommende
især om historie, biologi og palæontologi. Men han læser aldrig en
bog. Bøger kan ikke hamle op med de meget intensive tilbud - herunder
spil og VR - på computer og net.

Socialt set træffer han andre unge på nettet. Pludselig sidder han og
snakker eller spiller med én fra Japan - eller Rusland.

---

Uha. Blev det nu endnu et gravskrift?


Venlig hilsen
til alle jer gamle venner
Niels


On 5 May 2022 at 13:55, Hans Nielsen wrote:


Hermed en lille kommentar til Torbens indlæg og lidt om sektionen for
variable stjerner.

Først mange tak til Torben for en grundig gennemgang og status for
dansk amatørastronomi i dag. Jeg har selv gået med nogle af de samme
tanker og det hele kan jo virke lidt deprimerende. Torbens indlæg
virker nærmest som en gravskrift over dansk amatørastronomi - og jeg
mådesværre være ganske enig.

Jeg har selv været engageret i ØAA (Århus) siden starten. I nogle år
fra ca. 08 til 12 var jeg formand samtidig med at jeg redigerede
vores blad "Stjerneskuddet". I de år var jeg også med i en lille
gruppe under ledelse af Michael Quaade. Vi arbejdede med en hel ny
struktur for amatørastronomi i Danmark. (I forbindelse med de møder
stiftede jeg bekendtskab med Wieth Knudsen Observatoriet. Det var
spændende og mange flere burde benytte stadet). Jeg er den dag i dag
ked af at arbejdet i denne gruppe ikke lykkedes. Jeg er sikker på, at
meget kunne have været reddet, hvis vore ideer fra dengang var blevet
ført ud i livet. Senere har det jo også vist sig at et landsdækkende
blad ikke fungere særlig godt - det var nok noget med indholdet - men
også, at AS ikke er helt på linie med amatører ude i landet. Hvad
angår arrangementer for amatørastronomer, ja så hænger det jo meget
på nogle få ildsjæle i lokale klubber, og ikke påAS.

Den sektion jeg kender til, er sektionen for variable stjerner. Der
er lidt tågede forestillinger omkring hvordan den startede, men det
forholder sig som følger. I april 2008 ringede jeg til Erik Høeg og
vi fik en snak om hvordan vi kunne starte sektionen op igen. På det
tidspunkt havde sektionen ligget stille i en årrække. Erik var fyr og
flamme og vi holdt et stiftende møde i Hinnerup d. 31. maj 2008. Til
stede ved det møde var Mogens Bllichfeldt, Knud Strandbæg, Michael
Quaade, Erik Høeg, Eigil Pedersen og undertegnede. Senere blev
møderne flyttet til Kolding og sektionen fungerede fint og var meget
inspirerende at være med i. Erik Høegs død var et stort tab for
sektionen - og for mange andre også. Nu i dag, ved jeg så ikke om
koronaen helt har taget livet af sektionen, der har i al fald været
meget stille i meget lang tid. Har man ikke ork til at starte igen,
så kan det måske også være lige meget - trist - men forståeligt. Jeg
vil altid mindes møderne sammen med Erik som inspirerende og vel
tilrettelagte, og alting har en ende.

Dette lille skriv har også en ende.

Med venlig hilsen
Hans S. Nielsen


Den søn. 20. mar. 2022 kl. 20.19 skrev Torben Taustrup
<ttau@xxxxxxxxxx>:
    Hvordan skal vi bruge Astronomisk Selskab?
     
    Jeg har været medlem siden engang i slutningen af firserne. På et
    tidspunkt blev jeg medlem af bestyrelsen, vist nok på opfordring af
    den daværende formand, Knud Strandbæk.
    Dengang havde foreningen to tidsskrifter, Astronomisk Tidsskrift, som
    var et fællesnordisk blad. Endvidere Knudepunktet, som var udgivet af
    AS i Danmark.
    Der var masser af interessant læsestof i begge blade. Astronomisk
    tidsskrift indeholdt bl.a. artikler om nyheder om astronomisk
    forskning, mens Knudepunktet mere var præget af amatørastronomisk
    stof samt forenings- og klubnyt.
    Udviklingen med Astronomisk tidsskrift gik desværre i den forkerte
    retning, da det blev sværere og sværere at få folk til at skrive
    artikler til bladet, og som et alternativ begyndte man at bringe
    fortløbende afsnit af romanen, Uysses af James Joyce. Dette blev
    dødsstødet til bladet. Jeg husker ikke, hvornår det sidste eksemplar
    af bladet udkom.
    Også Knudepunktet gik ind på et tidspunkt, og jeg husker ikke,
    hvornår bladet stoppede, men også dette blev med tiden mindre
    interessant, da der ogsåher begyndte at mangle stof.
     
    Aktuelle Meddelelser
    Så var der de "Aktuelle meddelelser", et informationsbrev, som blev
    udsendt til de medlemmer, som havde valgt at abonnere på det. Det
    kostede lidt ekstra, men man kunne så fåførstehåndsviden om nye
    kometer, supernovaer og andet nyt med astronomisk relevans der
    krævede, at medlemmerne hurtigt blev opdateret.
    Det var en fin ordning, og det var atid spændende at læse indholdet i
    den lille grå-lysegrønne kuvert - men så kom Internettet, og
    meddelelsesmediet blev så e-mail.
    Også denne service findes ikke mere, for astronomiske nyheder flyder
    nu i en lind strøm fra flere nyhedskilder på Internettet.
     
    Med fraværet af tidsskrifter, har man afskåret medlemmerne fra at
    kunne meddele sig til alle andre medlemmer. Dette var muligt i
    tidsskriftet, Knudepunktet.
    Man kan skrive et indlæg i Astro-Forum, men det er mit indtryk, at
    langt fra alle medlemmer er brugere af dette forum, som i øvrigt fik
    sig en hård medfart, da det tidligere Astro-Forum grundet
    datasikkerheden blev omlagt og fik et andet grafisk design.
    Mange ville ikke bruge det nye forum, og i kølvandet på
    utilfredsheden, blev et nyt, privatejet forum, Astronet.dk startet
    op. Dette forum fik i løbet af forholdsvis kort tid flere brugere end
    Astro-Forum, som i øvrigt også optager brugere, som ikke er medlemmer
    af AS. Samtidigt mistede Astro-Forum også annoncører, da Astronet
    tilbød billigere annoncer.
     
    Kvant
    I dag udgiver AS så tidsskriftet Kvant. Kvant udgives i samarbejde
    med Dansk Fysisk Selskab, Dansk Geofysisk Forening og Selskabet for
    Naturlærens udbredelse. Bladet bringer selvsagt ikke udelukkende
    astronomisk stof, men også naturvidenskabelige artikler. Niveauet er
    højt, faktisk så højt, at jeg må melde pas i forbindelse med en stor
    del af artiklerne. Jeg er dog sikker på, at mange har glæde af
    bladet, men hvor mange af medlemmerne af AS har glæde af det?
     
    Foredragsrækken
    Så er der foredragsrækken, som jeg også i flere år har deltaget i. De
    astronomiskrelaterede foredrag er arrangeret i samarbejde med
    Folkeuniversitetet, og medlemmer af Astronomisk Selskab har gratis
    adgang.
    Desværre holdes disse foredrag kun to steder i Danmark, København og
    Aarhus, og derfor vil der selvsagt være medlemmer, som skal køre
    langt for at overvære dem.
    Nu er der så mulighed for at transmittere de via Internettet. Det var
    i øvrigt en ting, som bestyrelsen arbejdede med af få realiseret for
    ret mange år siden, men der var på det tidspunkt udfordringer med den
    tekniske gennemførelse.
     
    Sektionerne
    Jeg var selv formand for AstrofotoSektionen i flere år, og der blev
    også arrangeret et par astrofototræf, men i de senere år er
    kommunikationen omkring astrofotografering flyttet over på to fora,
    Astronet.dk og Forum.Astronomisk.dk, og for flere år siden foreslog
    jeg, at AstrofotoSektionen skulle finde en anden formand, men efter
    omkring fem år er der ikke sket noget, og egentlig klarer
    astrofotofolket sig ganske godt, da der er en livlig trafik om
    astrofoto i de to fora. Endvidere er der klubber, der arrangerer
    møder med astrofotografisk stof, og derudover er der ogsåpoppet et
    par fora op på Facebook, og her er der ogsåmange brugere, så hvad
    skal vi bruge AstrofotoSektionen til?
     
    SOSA
    Sektionen for Småplaneter mistede desværre sin mangeårige formand,
    Mogens Blichfeldt i år. Den seneste beretning fra sektionen er
    tilbage fra 2013. Mogens figurerer stadig som formand på foreningens
    hjemmeside. Er der en som vil overtage?
     
    ETX-Gruppen
    Hvordan går det med den?
     
    Ildkuglenetværket
    Den seneste årsberetning påAS-hjemmesiden er fra 2014. Dog er der
    kommet en beretning for 2021.
    Der er opstillet kameraer flere steder i landet, og der fanges af og
    til store ildkugler, som man kan kan baneberegne på.
     
    Sektion for variable Stjerner
    Der er jævnligt møde i denne sektion. Desværre har Covid-19 sat en
    kæp i hjulet for mødeaktiviteten, men der er planer om at starte op
    igen i år, forlyder det fra mødearrangøren.
     
    Solsektionen
    Har vi ikke hørt fra i flere år. Sven Ove Thimm står stadig som leder
    af sektionen.
     
    Radioteleskopsektionen
    Jeg ved, at der i flere år har været en parabol ved WKO, men jeg har
    ikke hørt om aktiviteter de senere år. Jeg husker, at man mens jeg
    var medlem af bestyrelsen havde man købt en modtager, men siden da
    har jeg ikke hørt nyt.
     
    Kosmosklubben
    Er en forholdsvis ny del af AS. Det er ikke nogen hemmelighed, at
    standardmedlemmet af AS er en mand over de 50 år, så derfor ville en
    appel til ungdommen kunne fremme tilgangen af nye medlemmer.
    Jeg kender desværre ikke status for Kosmosklubben.
    Wieth Knudsen Observatoriet
    AS fik observatoriet som gave af enken efter Dr. N.P. Wieth-Knudsen
    (1909-1993). Jeg var selv involveret i overtagelsen, da jeg på det
    tidspunkt var medlem af bestyrelsen.
    Observatoriet ligger et fantastisk godt sted, langt væk fra generende
    bylys. Observatoriet rummer et Meade 16" SCT under kuplen, og
    derudover også et antal andre instrumenter.
    Medlemmer har mulighed for at leje sig ind, og der er med jævne
    mellemrum gratis forevisninger af himlen.
    En del af driften af observatoriet støttes økonomisk af Gribskov
    Kommune, som så til gengæld har mulighed for at skoler og andre
    institutioner i kommunen kan benytte faciliteterne gratis.
     
    Den Aktuelle Himmel
    Foreningen sender med jævne mellemrum en mail ud med informationer
    om, hvad man kan se på himlen i den pågældende periode.
     
    Instrumentpuljen
    Her findes de instrumenter, som AS gennem tiden har fået forærende
    eller købt.
    På generalforsamlingen som blev holdt i Aarhus for tre år siden fik
    jeg af instrumentpuljens leder, Michael Quaade oplyst, at der i det
    goregående år ikke havde udlånt instrumenter.
    Ved samme generalforsamling kom det i øvtigt frem, at et enkelt
    instrument havde været udlånt i flere år, og der var vist også et
    andet, man ikke vidste hvor var.
    Jeg er selv blevet involveret i Instrumentpuljen, selvom jeg har
    foreslået, at AS skal skille sig af med instrumenterne, dels fordi
    ikke alle er i brugbar orden og for det andet, fordi det i mange år
    har været forholdsvis billigt at anskaffe sig et instrument.
    Der er dog kræfter, som vil beholde instrumenterne hos AS, selvom
    efterspørgslen ikke er stor. Man vil i stedet have bragt de defekte
    instrumenter i brugbar stand, og sidste år foreslog bestyrelsen ved
    generalforsamlingen, at der skulle købes flere. Dette blev dog
    hedigvis ikke vedtaget.
     
    Astronomisk Guide
    Astronomisk Selskab har med års mellemrum udgivet denne guide. Guiden
    er en tynd bog har bl.a. til formål at fremme interessen for
    astronomi, og gerne afstedkomme et stigende antal medlemmer af AS.
    Sidste år var det imidlertid ikke AS som udgav guiden, men
    Observatoriet i Brorfeld og Københavns Universitet, da bestyrelsen
    havde valgt en anden løsning, nemlig http://astronomiskguide.dk
     
    Det er en fremtidssikret løsning, for skal man fx fange de unge, er
    denne tilgang hensigtsmæssig.
    Af budgettet for 2020 fremgår det, at der var afsat 250.00 kr. til
    denne guide.
    På udgiftssiden af regnskabet for 2020 figurerer guiden som
    "Webunivers om astronomi", og beløbet er 262.425 kr.
    Umiddebart vil jeg mene, at dette er et stort beløb for at få lavet
    en webside, som i øjeblikket vel godt kan betegnes som en tom skal.
    Man kan kun gisne om, hvad det kommer til at koste at få udbygget
    sitet til en reel informationsplatform.
    Jeg har i øvrigt kun fundet noget om den trykte udgave af Astronomisk
    Guide på selskabets hjemmeside.
     
     
    Bestyrelsen
    Bestyrelsen i de senere år ikke været ret synlig. Den har ikke delt
    sine tanker eller planer med medlemmerne i Astro-Forum, hvorfor ikke?
    Det er vigtigt, at bestyrelsen har en finger på pulsen, så den er
    klar over, hvad der rører sig blandt medlemmerne. Jeg synes, at
    kommunikatonen mellem bestyrelse og medlemmer skal være bedre.
    De seneste par år har formanden kun siddet et år. Forrige år var det
    Andreas Kjær Didriksen og det seneste år er det Christina Toldbo, som
    nu stiller op som menigt medlem af bestyrelsen. Begge har søgt ind
    som astronauter hos ESA. Er der en sammenhæng mellem deres ansøgning
    til ESA og deres formandsskaber?
     
    Ja, det var så min gennemgang af aktiviteterne i Astronomisk Selskab.
    Hvis jeg har glemt noget, eller har jeg skrevet noget forkert, så må
    du endelig melde ud.
    Hvordan skal vi bruge Astronomisk Selskab, eller hvad kan vi bruge
    Astronomisk Selskab til?
     
    Jeg har meldt mig til den kommende generalforsamling, for jeg vil
    godt høre, hvad planen for det kommende år er.
     
    En praktisk oplysning
    Den udsendte indkaldelse til generalforsamling er ikke i
    overensstemmelse med vedtægterne, som siger, at forslag til
    generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden 1. februar,
    og at eventuelt indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne sammen
    med indkaldelsen til generalforsamlingen.
    Formanden er gjort opmærksom pådette forhold.
     
    mvh
    Torben Taustrup
     
    Torben Taustrup
    TOC Observatory
    https://tocobs.org
    Just do it
     --------------------------------------------
Niels Foldager
Brændholtvej 81
4350  Ugerløse
Mobil: 4041 0377
Mail: nf@xxxxxxxxxx
--------------------------------------------

Other related posts: