Re: Hvordan skal vi bruge Astronomisk Selskab?

  • From: Hans Nielsen <hsn0042@xxxxxxxxx>
  • To: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 5 May 2022 13:55:47 +0200

Hermed en lille kommentar til Torbens indlæg og lidt om sektionen for
variable stjerner.

Først mange tak til Torben for en grundig gennemgang og status for dansk
amatørastronomi i dag. Jeg har selv gået med nogle af de samme tanker og
det hele kan jo virke lidt deprimerende. Torbens indlæg virker nærmest som
en gravskrift over dansk amatørastronomi - og jeg må desværre være ganske
enig.

Jeg har selv været engageret i ØAA (Århus) siden starten. I nogle år fra
ca. 08 til 12 var jeg formand samtidig med at jeg redigerede vores blad
"Stjerneskuddet". I de år var jeg også med i en lille gruppe under ledelse
af Michael Quaade. Vi arbejdede med en hel ny struktur for amatørastronomi
i Danmark. (I forbindelse med de møder stiftede jeg bekendtskab med
Wieth Knudsen Observatoriet. Det var spændende og mange flere burde benytte
stadet). Jeg er den dag i dag ked af at arbejdet i denne gruppe ikke
lykkedes. Jeg er sikker på, at meget kunne have været reddet, hvis vore
ideer fra dengang var blevet ført ud i livet. Senere har det jo også vist
sig at et landsdækkende blad ikke fungere særlig godt - det var nok noget
med indholdet - men også, at AS ikke er helt på linie med amatører ude i
landet. Hvad angår arrangementer for amatørastronomer, ja så hænger det jo
meget på nogle få ildsjæle i lokale klubber, og ikke på AS.

Den sektion jeg kender til, er sektionen for variable stjerner. Der er lidt
tågede forestillinger omkring hvordan den startede, men det forholder sig
som følger. I april 2008 ringede jeg til Erik Høeg og vi fik en snak om
hvordan vi kunne starte sektionen op igen. På det tidspunkt havde sektionen
ligget stille i en årrække. Erik var fyr og flamme og vi holdt et stiftende
møde i Hinnerup d. 31. maj 2008. Til stede ved det møde var Mogens
Bllichfeldt, Knud Strandbæg, Michael Quaade, Erik Høeg, Eigil Pedersen og
undertegnede. Senere blev møderne flyttet til Kolding og sektionen
fungerede fint og var meget inspirerende at være med i. Erik Høegs død var
et stort tab for  sektionen - og for mange andre også. Nu i dag, ved jeg så
ikke om koronaen helt har taget livet af sektionen, der har i al fald været
meget stille i meget lang tid. Har man ikke ork til at starte igen, så kan
det måske også være lige meget - trist - men forståeligt. Jeg vil altid
mindes møderne sammen med Erik som inspirerende og vel tilrettelagte, og
alting har en ende.

Dette lille skriv har også en ende.

Med venlig hilsen
Hans S. Nielsen

Den søn. 20. mar. 2022 kl. 20.19 skrev Torben Taustrup <ttau@xxxxxxxxxx>:

Hvordan skal vi bruge Astronomisk Selskab?Jeg har været medlem siden engang i slutningen af firserne. På et
tidspunkt blev jeg medlem af bestyrelsen, vist nok på opfordring af den
daværende formand, Knud Strandbæk.

Dengang havde foreningen to tidsskrifter, Astronomisk Tidsskrift, som var
et fællesnordisk blad. Endvidere Knudepunktet, som var udgivet af AS i
Danmark.

Der var masser af interessant læsestof i begge blade. Astronomisk
tidsskrift indeholdt bl.a. artikler om nyheder om astronomisk forskning,
mens Knudepunktet mere var præget af amatørastronomisk stof samt forenings-
og klubnyt.

Udviklingen med Astronomisk tidsskrift gik desværre i den forkerte
retning, da det blev sværere og sværere at få folk til at skrive artikler
til bladet, og som et alternativ begyndte man at bringe fortløbende afsnit
af romanen, Uysses af James Joyce. Dette blev dødsstødet til bladet. Jeg
husker ikke, hvornår det sidste eksemplar af bladet udkom.

Også Knudepunktet gik ind på et tidspunkt, og jeg husker ikke, hvornår
bladet stoppede, men også dette blev med tiden mindre interessant, da der
også her begyndte at mangle stof.Aktuelle Meddelelser

Så var der de "Aktuelle meddelelser", et informationsbrev, som blev
udsendt til de medlemmer, som havde valgt at abonnere på det. Det kostede
lidt ekstra, men man kunne så få førstehåndsviden om nye kometer,
supernovaer og andet nyt med astronomisk relevans der krævede, at
medlemmerne hurtigt blev opdateret.

Det var en fin ordning, og det var atid spændende at læse indholdet i den
lille grå-lysegrønne kuvert - men så kom Internettet, og meddelelsesmediet
blev så e-mail.

Også denne service findes ikke mere, for astronomiske nyheder flyder nu i
en lind strøm fra flere nyhedskilder på Internettet.Med fraværet af tidsskrifter, har man afskåret medlemmerne fra at kunne
meddele sig til alle andre medlemmer. Dette var muligt i tidsskriftet,
Knudepunktet.

Man kan skrive et indlæg i Astro-Forum, men det er mit indtryk, at langt
fra alle medlemmer er brugere af dette forum, som i øvrigt fik sig en hård
medfart, da det tidligere Astro-Forum grundet datasikkerheden blev omlagt
og fik et andet grafisk design.

Mange ville ikke bruge det nye forum, og i kølvandet på utilfredsheden,
blev et nyt, privatejet forum, Astronet.dk startet op. Dette forum fik i
løbet af forholdsvis kort tid flere brugere end Astro-Forum, som i øvrigt
også optager brugere, som ikke er medlemmer af AS. Samtidigt mistede
Astro-Forum også annoncører, da Astronet tilbød billigere annoncer.Kvant

I dag udgiver AS så tidsskriftet Kvant. Kvant udgives i samarbejde med
Dansk Fysisk Selskab, Dansk Geofysisk Forening og Selskabet for Naturlærens
udbredelse. Bladet bringer selvsagt ikke udelukkende astronomisk stof, men
også naturvidenskabelige artikler. Niveauet er højt, faktisk så højt, at
jeg må melde pas i forbindelse med en stor del af artiklerne. Jeg er dog
sikker på, at mange har glæde af bladet, men hvor mange af medlemmerne af
AS har glæde af det?Foredragsrækken

Så er der foredragsrækken, som jeg også i flere år har deltaget i. De
astronomiskrelaterede foredrag er arrangeret i samarbejde med
Folkeuniversitetet, og medlemmer af Astronomisk Selskab har gratis adgang.

Desværre holdes disse foredrag kun to steder i Danmark, København og
Aarhus, og derfor vil der selvsagt være medlemmer, som skal køre langt for
at overvære dem.

Nu er der så mulighed for at transmittere de via Internettet. Det var i
øvrigt en ting, som bestyrelsen arbejdede med af få realiseret for ret
mange år siden, men der var på det tidspunkt udfordringer med den tekniske
gennemførelse.Sektionerne

Jeg var selv formand for AstrofotoSektionen i flere år, og der blev også
arrangeret et par astrofototræf, men i de senere år er kommunikationen
omkring astrofotografering flyttet over på to fora, Astronet.dk og
Forum.Astronomisk.dk, og for flere år siden foreslog jeg, at
AstrofotoSektionen skulle finde en anden formand, men efter omkring fem år
er der ikke sket noget, og egentlig klarer astrofotofolket sig ganske godt,
da der er en livlig trafik om astrofoto i de to fora. Endvidere er der
klubber, der arrangerer møder med astrofotografisk stof, og derudover er
der også poppet et par fora op på Facebook, og her er der også mange
brugere, så hvad skal vi bruge AstrofotoSektionen til?SOSA

Sektionen for Småplaneter mistede desværre sin mangeårige formand, Mogens
Blichfeldt i år. Den seneste beretning fra sektionen er tilbage fra 2013.
Mogens figurerer stadig som formand på foreningens hjemmeside. Er der en
som vil overtage?ETX-Gruppen

Hvordan går det med den?Ildkuglenetværket

Den seneste årsberetning på AS-hjemmesiden er fra 2014. Dog er der kommet
en beretning for 2021.

Der er opstillet kameraer flere steder i landet, og der fanges af og til
store ildkugler, som man kan kan baneberegne på.Sektion for variable Stjerner

Der er jævnligt møde i denne sektion. Desværre har Covid-19 sat en kæp i
hjulet for mødeaktiviteten, men der er planer om at starte op igen i år,
forlyder det fra mødearrangøren.Solsektionen

Har vi ikke hørt fra i flere år. Sven Ove Thimm står stadig som leder af
sektionen.Radioteleskopsektionen

Jeg ved, at der i flere år har været en parabol ved WKO, men jeg har ikke
hørt om aktiviteter de senere år. Jeg husker, at man mens jeg var medlem af
bestyrelsen havde man købt en modtager, men siden da har jeg ikke hørt nyt.Kosmosklubben

Er en forholdsvis ny del af AS. Det er ikke nogen hemmelighed, at
standardmedlemmet af AS er en mand over de 50 år, så derfor ville en appel
til ungdommen kunne fremme tilgangen af nye medlemmer.

Jeg kender desværre ikke status for Kosmosklubben.

Wieth Knudsen Observatoriet

AS fik observatoriet som gave af enken efter Dr. N.P. Wieth-Knudsen
(1909-1993). Jeg var selv involveret i overtagelsen, da jeg på det
tidspunkt var medlem af bestyrelsen.

Observatoriet ligger et fantastisk godt sted, langt væk fra generende
bylys. Observatoriet rummer et Meade 16" SCT under kuplen, og derudover
også et antal andre instrumenter.

Medlemmer har mulighed for at leje sig ind, og der er med jævne mellemrum
gratis forevisninger af himlen.

En del af driften af observatoriet støttes økonomisk af Gribskov Kommune,
som så til gengæld har mulighed for at skoler og andre institutioner i
kommunen kan benytte faciliteterne gratis.Den Aktuelle Himmel

Foreningen sender med jævne mellemrum en mail ud med informationer om,
hvad man kan se på himlen i den pågældende periode.Instrumentpuljen

Her findes de instrumenter, som AS gennem tiden har fået forærende eller
købt.

På generalforsamlingen som blev holdt i Aarhus for tre år siden fik jeg af
instrumentpuljens leder, Michael Quaade oplyst, at der i det goregående år
ikke havde udlånt instrumenter.

Ved samme generalforsamling kom det i øvtigt frem, at et enkelt instrument
havde været udlånt i flere år, og der var vist også et andet, man ikke
vidste hvor var.

Jeg er selv blevet involveret i Instrumentpuljen, selvom jeg har
foreslået, at AS skal skille sig af med instrumenterne, dels fordi ikke
alle er i brugbar orden og for det andet, fordi det i mange år har været
forholdsvis billigt at anskaffe sig et instrument.

Der er dog kræfter, som vil beholde instrumenterne hos AS, selvom
efterspørgslen ikke er stor. Man vil i stedet have bragt de defekte
instrumenter i brugbar stand, og sidste år foreslog bestyrelsen ved
generalforsamlingen, at der skulle købes flere. Dette blev dog hedigvis
ikke vedtaget.Astronomisk Guide

Astronomisk Selskab har med års mellemrum udgivet denne guide. Guiden er
en tynd bog har bl.a. til formål at fremme interessen for astronomi, og
gerne afstedkomme et stigende antal medlemmer af AS.

Sidste år var det imidlertid ikke AS som udgav guiden, men Observatoriet i
Brorfeld og Københavns Universitet, da bestyrelsen havde valgt en anden
løsning, nemlig http://astronomiskguide.dkDet er en fremtidssikret løsning, for skal man fx fange de unge, er denne
tilgang hensigtsmæssig.

Af budgettet for 2020 fremgår det, at der var afsat 250.00 kr. til denne
guide.

På udgiftssiden af regnskabet for 2020 figurerer guiden som "Webunivers om
astronomi", og beløbet er 262.425 kr.

Umiddebart vil jeg mene, at dette er et stort beløb for at få lavet en
webside, som i øjeblikket vel godt kan betegnes som en tom skal.

Man kan kun gisne om, hvad det kommer til at koste at få udbygget sitet
til en reel informationsplatform.

Jeg har i øvrigt kun fundet noget om den trykte udgave af Astronomisk
Guide på selskabets hjemmeside.

Bestyrelsen

Bestyrelsen i de senere år ikke været ret synlig. Den har ikke delt sine
tanker eller planer med medlemmerne i Astro-Forum, hvorfor ikke? Det er
vigtigt, at bestyrelsen har en finger på pulsen, så den er klar over, hvad
der rører sig blandt medlemmerne. Jeg synes, at kommunikatonen mellem
bestyrelse og medlemmer skal være bedre.

De seneste par år har formanden kun siddet et år. Forrige år var det
Andreas Kjær Didriksen og det seneste år er det Christina Toldbo, som nu
stiller op som menigt medlem af bestyrelsen. Begge har søgt ind som
astronauter hos ESA. Er der en sammenhæng mellem deres ansøgning til ESA og
deres formandsskaber?Ja, det var så min gennemgang af aktiviteterne i Astronomisk Selskab. Hvis
jeg har glemt noget, eller har jeg skrevet noget forkert, så må du endelig
melde ud.

Hvordan skal vi bruge Astronomisk Selskab, eller hvad kan vi bruge
Astronomisk Selskab til?Jeg har meldt mig til den kommende generalforsamling, for jeg vil godt
høre, hvad planen for det kommende år er.En praktisk oplysning

Den udsendte indkaldelse til generalforsamling er ikke i overensstemmelse
med vedtægterne, som siger, at forslag til generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde inden 1. februar, og at eventuelt indkomne forslag skal
udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Formanden er gjort opmærksom på dette forhold.mvh

Torben TaustrupTorben Taustrup

TOC Observatory

https://tocobs.org ;<http://tocobs.org>

Just do itOther related posts: