Re: Hvor er vi på vej hen?

  • From: "Torben Taustrup" <ttau@xxxxxxxxxx>
  • To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 13 Feb 2011 11:44:46 +0100

Hej Henrik

Tak :)

Jeg synes at det er i orden at slagte hellige køre, hvis man 
har lyst til en saftig bøf.
Måske er der ikke så meget gang i klubberne, men til gengæld 
fornemmer man helt klart, at der er gang i den astronomiske 
interesse, når man går ind på de forskellige fora, som vi 
alle har adgang til.

Der er jo rigtigt, hvad du skriver - der er ikke ret mange 
unge medlemmer i klubberne, og dette er en indikator, som vi 
skal tage seriøst.
Vi hører kun fra de unge, når de på skolen har fået en 
opgave af astronomisk karakter ;)

Vi skal naturligvis ikke forhindre folk i at komme til 
klubmøder, hvis de har lyst til det, men hovedparten af 
aktiviteterne foregår stadig uden for klubhuset.

Jeg er selv medlem af en lille eksklusiv gruppe, som vi 
kalder "De Aktive". Vi ser syv mand, som jævnligt mødes 
privat - på skift hos hinanden. Vi betragter os, som navnet 
signalerer som aktive - altså aktivt udøvende - primært 
astrofotografer, og med alt, hvad det indebærer.
Vi hygger os gevaldigt på vores møder, der i kraft af rammen 
både åbner mulighed for visning af de seneste billeder på 
storskærm, gennemgang af forskellige 
billedbehandlingsteknikker, løsning af problemer omkring 
udstyret samt en generel gennemgang af verdenssituationen - 
jo, der skal være plads til det hele.
Derudover er der selvfølgelg også en mere kulinarisk side af 
sagen, hvor der er lidt godt til ganen - så dette koncept 
kan jeg varmt anbefale. Risikoen for at der kommer støv ud 
af munden ved disse møder er udelukket ;) - man kunne måske 
kalde den (G)Astronomisk Klub.

mvh
Torben----- Original Message ----- 
From: "Henrik Delfer" <henrik@xxxxxxxxxx>
To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Saturday, February 12, 2011 2:53 PM
Subject: SV: Hvor er vi på vej hen?


> Hej Torben.
>
> FREMRAGENDE indlæg - og nogle virkelig relevante 
> spørgsmål, der vel kan
> stilles af samtlige amatørastronomiske foreninger over 
> hele landet.
>
> Jeg har et par gange forsøgt at få gang i en tilsvarende 
> debat i KAF, men
> alene den tøven der får konsekvens i en manglende 
> deltagelse i en sådan
> debat (det er heller ikke nemt at slagte de hellige køer), 
> er måske en
> indikator.
>
> Og det er ikke kun de amatørastronomiske foreninger, der 
> har det svært.
> Foreningslivet generelt lider i disse tider.
>
> Måske er det et helt grundlæggende skift, der finder sted 
> i forhold til
> folks opfattelse af en "forening". Folk har ikke brug for 
> foreninger i
> traditionel forstand, men vil gerne være med i 
> interessegrupper. Sider som
> http://meetup.com/ 
> (http://www.meetup.com/cities/dk/copenhagen/) stormer
> fremad med at give folk et sted hvor de kan lave 
> arrangementer ad-hoc, uden
> forbindende. Jeg har blandt andet arrangeret meetups for 
> fotografer, hvor
> der dukker mere end 150 fritidsfotografer op til 
> eftermiddagsarrangementer
> jeg havde organiseret.
>
> Værdien ved at være medlem i en forening, kendes ikke i de 
> yngre
> generationer. Jeg er snart 50 år, og jeg er nok blandt de 
> sidste
> generationer, der anerkender den store værdi i 
> foreningsarbejdet, men hvad
> med alle dem der er yngre? Hvis de bliver inviteret til et 
> møde i vore
> foreninger, bliver de budt velkommen af en flok halvgamle 
> mænd, og der
> kommer næsten støv ud af munden på os når vi nævner 
> foreningens navn. De
> emner, der interesserer os, er måske ikke de emner, der 
> interesserer de
> unge. Vi er indspiste, gamle, tørre og ret kedelige set 
> med deres øjne (der
> er naturligvis undtagelser).
>
> Vi lever i en tid hvor alting skal være "instant". 
> Nu-og-her, øjeblikkelig
> tilfredsstillelse, underholdning, hurtigt, smart og cool, 
> er nøgleord for at
> få de unge i tale. Men når de så kommer og spørger om 
> go-to på et teleskop
> får de at vide: "Du skal hellere lære stjernehimmelen 
> rigtigt at kende, så
> køb et stjerne-atlas". De unge tænker: "Det har jeg sgu 
> ikke tid til" og
> smutter videre til noget andet.
>
> Jeg ved godt jeg generaliserer, men jeg tror der er meget 
> sandhed i
> ovenstående.
>
> Vi kan så spørge os selv: Er vi virkelig interesseret i at 
> appellere til en
> generation af unge, der ikke er villige til at investere i 
> fordybelse? Måske
> ikke, men så er konsekvensen også at vore foreninger 
> stille og roligt dør
> (ved naturlig afgang).
>
> Behøver vi ændre os? Ikke nødvendigvis. Hvis vi har det 
> fint med at vore
> foreninger langsomt reduceres i medlemstal, hvis vi har 
> det fint med at
> betale kontingent for ingenting (der dukker alligevel ikke 
> ret mange op til
> de arrangementer der laves, end ikke foredrag med GODE 
> foredragsholdere),
> hvis vi har det fint med at mødes over en kop kaffe og 
> hyggesnakke... ja så
> skal vi bare blive ved med at gøre det vi nu engang gør.
>
> Men vil vi puste nyt liv i foreningerne, så tror jeg der 
> skal ændringer
> til... drastiske ændringer!
>
> De bedste hilsner / With best regards
> Delfer
> http://delfer.dk/
> N 55° 42', E 12° 33'
>
> -----Oprindelig meddelelse-----
> Fra: astrolist-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
> [mailto:astrolist-bounce@xxxxxxxxxxxxx]
> På vegne af Torben Taustrup
> Sendt: 12. februar 2011 11:52
> Til: Astrolist
> Emne: Hvor er vi på vej hen?
>
> Hej folkens
>
> Jeg har med vilje ikke markeret dette som off topic, for 
> det er noget som
> vedkommer os alle.
>
> For tre år siden skrev jeg nedenstående leder. Jeg sender 
> den her på
> Astrolist, fordi jeg føler, at dansk amatørastronomi er 
> under forandring, og
> at vi måske ikke er helt i fodslav omkring den måde, som 
> vi organiserer os
> på.
> Der er jo nedsat en gruppe, som arbejder med klubbernes 
> tilhørsforhold og
> samarbejde med Astronomisk Selskab, og i den anledning har 
> jeg noget
> materiale, som måske kan inspirere denne gruppe.
> Skriv til mig, hvis nogen i udvalget ønsker at få mailet 
> dette udspil:
> mailto:ttau@xxxxxxxxxx
>
> I øvrigt hører jeg gerne kommentarer.
>
>
> ØAA - hvor er vi på vej hen?
>
>
>
> Som tidligere annonceret har jeg planer om at forlade 
> formandsposten. Jeg
> har i de senere år tænkt meget over, hvad vi vil med vores 
> klub - især set i
> relation til den stigende mængde tilbud som møder en på 
> Internettet. I mange
> år har vi haft Astrolist, og senere er der kommet flere 
> konferencer til, så
> der er noget for enhver smag både hvad angår emner og 
> fagligt niveau.
>
> Derudover kan man søge astronomisk viden i f.eks.
> Astronomibladet - og selvfølgelig også hos en del andre 
> astronomisk
> orienterede foretagender som beskæftiger sig professionelt 
> med astronomi og
> anden videnskab - NASA, ESA osv. - jo, udbuddet er stort - 
> især hvis man kan
> begå sig på engelsk.
>
> Set i forhold til ovenstående foretagender er ØAA blot en 
> lille bolsjebutik
> som fra tid til anden kan tilbyde medlemmerne en mundsmag 
> til den søde tand
> i form af foredrag om forskellige emner.
>
> Måske er det bare mig som føler, at klubben på en måde er 
> ved at blive
> overflødig, fordi folk med interesse for astronomi via 
> konferencer kan få
> besvaret spørgsmål som f.eks. angår køb af instrument, 
> observationsteknik og
> forskellige astronomiske objekter.
>
> Oven i dette er der også sket det positive, at et 
> astronomisk instrument
> ikke længere er så dyrt at anskaffe, så det er forholdsvis 
> billigt at komme
> i gang.
>
> Jeg ved, at det også hænder at folk der er tilmeldt disse 
> konferencer mødes,
> hvis der er lyst og behov for det, og på denne måde opstår 
> der måske små nye
> grupper som helt uforpligtende kan samles om specielle 
> emner. Man har ikke
> et fast klubhus, der er ikke vedtægter, og man betaler 
> ikke kontingent.
>
> Ovenstående er et eksempel på, hvad klubben kan gøre for
> astronomiinteresserede - ligesom før i tiden - hvis man 
> kunne finde den.
>
> ØAAs formålsparagraf lyder:
>
> "Foreningens formål er at samle astronomisk interesserede 
> til bl.a. gensidig
> erfaringsudveksling, samt foredrag og andet af interesse".
>
> Kan man ikke godt sige, at eksemplet fra konferencen stort 
> set opfylder
> formålsparagraffen? Ønsker man at gå til foredrag, skal 
> man blot melde sig
> ind i Astronomisk Selskab.
> Her kan man overvære spændende foredrag som foregår på 
> Århus Universitet -
> man skal bare betale kontingentet, og så finde sig en 
> plads i auditoriet.
>
> Tiderne skifter, og de fleste følger med - vi vil have det 
> nemt, og er der
> noget som vi er interesserede i, så skal vi have hurtig 
> adgang, og det skal
> helst også være uforpligtende.
>
>
>
> Observatoriet
>
> Jamen, hvis klubben lukker, skal vi så ikke længere mødes 
> i disse hellige
> haller? (ORO) Kan nogen så spørge.
> Observatoriet er et fantastisk sted at mødes - man mærker 
> historiens
> vingesus i det 100 år gamle sted, så der kan ikke klages 
> over rammen.
>
> Da jeg blev medlem i 1986 - tror jeg det var, holdt 
> klubben møder i et af
> universitetets lokaler på Ringgaden. På et tidspunkt kunne 
> vi ikke længere
> låne lokalet, og så var gode råd dyre. Jeg foreslog, at vi 
> kunne høre, om vi
> ikke kunne låne Ole Rømer Observatoriet. Der var flere der 
> mente, at det var
> helt urealistisk, men Ole J. Knudsen var med på ideen, og 
> nu har vi holdt
> møder i observatoriet i rigtig mange år - omkring tyve 
> tror jeg. Klubben
> havde i mange år et bibliotek - det fyldte en stor 
> kuffert, som Mogens
> Blichfeldt  troskyldigt slæbte med til alle klubmøderne.
> Antallet af udlånte bøger var beskedent. Senere flyttede 
> biblioteket ind i
> et skab i ORO, og for ikke så længe siden blev bøgerne 
> bortauktioneret til
> medlemmerne. Det er mit indtryk, at ingen begræder dette 
> salg.
>
>
>
> Klubbens instrument
>
> Vi har også en klubkikkert og et H-alfa-filter til 
> solobservaton. Udstyret
> udlånes stort set ikke - det er nok for bøvlet at slæbe 
> det hjem. Så er det
> meget nemmere at købe sin egen kikkert, som oven i købet 
> selv kan finde det
> man har lyst til at observere - hvis man ellers kan finde 
> ud af at betjene
> den. Men så er der heldigvis hjælp at hente i klubben - og 
> ellers er det
> bare at tilmelde sig en konference og skrive "HJÆLP", så 
> kommer der straks
> svar fra andre - som heller ikke kan få skidtet til at 
> fungere - og
> sandsynligvis også svar fra en kikkertnørd der kan vise 
> dem, hvordan man
> gør. Problem løst - og måske er der samtidigt opstået en 
> lille GOTO
> brugergruppe som kan mødes og observere.
>
>
>
> Observatoriets instrumenter
>
> Nu har Ole Rømer Observatoriet jo nogle udmærkede 
> instrumenter som vi kan få
> lov at kikke i. Det er godt nok ikke tit det sker. Vi er 
> faktisk også blevet
> tilbudt at bruge et af instrumenterne til CCD 
> fotografering, hvis der var
> interesse for det, men mig bekendt har ingen interesserede 
> meldt sig, og det
> er måske lidt underligt.
> Måske er glansen gået af Skt. Gertrud - det der før var 
> spændende og
> interessant er ikke så tiltrækkende mere - vi er 
> simpelthen blevet forvænt
> tror jeg.
>
>
>
> Astronomiens år 2009
>
> Så er der Astronomiens År 2009, hvor vi i samarbejde med 
> andre danske
> klubber kunne søge om et elektronisk planetarium - en stor 
> Dobson forsynet
> med kamera som trådløst kan sende billeder af himlen ud 
> til et antal
> fladskærme. Hele herligheden leveret på en trailer lige 
> til at hægte på
> krogen på bilen og så ud og vise himmelske objekter frem 
> for videbegærlige
> unge poder. Hos ØAA valgte vi at springe over dette 
> tilbud - det var ikke
> muligt at mønstre folk, som ville stå for disse 
> forevisninger. Jeg må
> tilstå, at jeg ikke selv er indstillet på at stå for den 
> opgave - jeg vil
> hellere bruge tiden i mit eget observatorium, for så mange 
> gode nætter er
> der heller ikke.
>
>
>
> Fremtiden
>
> Jeg synes, at det er på tide, at vi tager en snak om 
> klubbens fremtid.
> Hvordan synes du, at klubben skal køre i fremtiden - hvis 
> den skal køre
> videre? Hvordan kan vi gøre møderne mere interessante?
>
> Jeg lægger op til, at vi tager en diskussion om 
> ovenstående på det kommende
> klubmøde -"medlemmernes aften".
>
> Der vil som tidligere være mulighed for at komme med 
> indlæg af astronomisk
> karakter. Jeg kan allerede nu oplyse, at Bjarne vil vise 
> billeder fra MAFs
> Starparty den 6.
> september.
>
> Jo - så er der også fremmødet - vi er omkring 50 
> medlemmer.
> Det er sjældent, at vi er mere end 15 på klubmøderne. Hvor 
> bliver folk af?
>
>
>
> Torben
>
>
>
>
>
>
> Torben Taustrup
> TOC Observatory homepage
> http://tocobs.org
> "Just do it"
> 


Other related posts: