Re: Hvor er vi på vej hen?

  • From: Lau Sennels <lsennels@xxxxxxxxx>
  • To: "astrolist@xxxxxxxxxxxxx" <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>, Torben Taustrup <ttau@xxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 12 Feb 2011 13:35:15 +0000

Hej Torben.

Jeg er ikke selv organiseret i dansk amatørastronomi, men ved fra egen erfaring 
at de problemer du beskriver på ingen måde er begrænset til astronomiforeninger 
eller Danmark. Man kan skrive ganske langt om hvorfor folk ikke gider engagere 
sig, men det vil jeg spare Astrolist for. :) Mere interessant er, hvad man kan 
gøre ved det. Noget af det jeg skriver er givetvis allerede blevet tænkt, men 
du bad selv om det.

Danmark er et forholdsvis lille land (hvilket kan være en fordel), har relativt 
få indbygger, og dermed naturligt nok et tilsvarende lille antal 
amatørastronomer i absolutte tal. Kan det tænkes at lokale foreninger, i 
traditionel forstand, ikke længere tjener et formål og i virkeligheden bare 
fragmenterer danske amatørastronomer?

ØAA's formålsparagraf (som eksempel) er enormt bred, så det er måske ikke 
mærkeligt at det kan være svært at få et flertal af medlemmer, ud over 
Tordenskjolds soldater, til at møde op til et møde om et specialiseret emne. 
Hvis man er medlem af en kajakklub, er den primære sociale /aktivitet/ at ro i 
kajak med andre medlemmer. Hvis man er medlem af en astronomiforening, er den 
primære aktivitet....... at  snakke om Hubble-teleskopet? Som du selv pointerer 
giver det for mange lige så god mening at bruge internet til at omgåes 
tusindvis af ligesindede, som de halvtreds i foreningen.

Hvorfor ikke lægge de danske lokalforeninger sammen til én forening, som 
primært er organiseret på internet? Man ville undgå den geografisk betingede 
fragmentering, og medlemsaktiviteter ville naturligt være rettet mod alle 
landets medlemmer hvilket ville have en række fordele, blandt andet et 
aktivitetsniveau som bedre kan understøtte specialisering. Det ville også gøre 
det enklere at organisere og kommunikere landsdækkende arrangementer. De kunne 
måske endda gøres mere ambitøse end hvis de var organiseret lokalt. Lokalt 
kurnne man naturligvis stadig mødes hver tirsdag, hvis det har interesse, men 
det ville være lige så naturligt at lave (ad-hoc) aktiviteter baseret på 
interesse, mellem medlemmer som ellers ville høre til forskellige klubber. 
Hvorfor kan amatørastronomer i Randers ikke lige så godt mødes mend ligesindede 
i Silkeborg og Viborg (eller tilsvarende Holbæk, Hillerød og Helsingør) end at 
tage til Århus?

Entutiaster indenfor andre områder har allerede etableret sig sådan. Det har 
visse ulemper, men også fordele, og er én realistisk måde at sikre dansk 
amatørastronomi på længere sigt.

Med venlig hilsen,
Lau
(Edinburgh, UK)


On 12 Feb 2011, at 10:52, "Torben Taustrup" <ttau@xxxxxxxxxx> wrote:

> Hej folkens
> 
> Jeg har med vilje ikke markeret dette som off topic, for det 
> er noget som vedkommer os alle.
> 
> For tre år siden skrev jeg nedenstående leder. Jeg sender 
> den her på Astrolist, fordi jeg føler, at dansk 
> amatørastronomi er under forandring, og at vi måske ikke er 
> helt i fodslav omkring den måde, som vi organiserer os på.
> Der er jo nedsat en gruppe, som arbejder med klubbernes 
> tilhørsforhold og samarbejde med Astronomisk Selskab, og i 
> den anledning har jeg noget materiale, som måske kan 
> inspirere denne gruppe.
> Skriv til mig, hvis nogen i udvalget ønsker at få mailet 
> dette udspil:
> mailto:ttau@xxxxxxxxxx
> 
> I øvrigt hører jeg gerne kommentarer.
> 
> 
> ØAA - hvor er vi på vej hen?
> 
> 
> 
> Som tidligere annonceret har jeg planer om at forlade 
> formandsposten. Jeg har i de senere år tænkt meget over, 
> hvad vi vil med vores klub - især set i relation til den 
> stigende mængde tilbud som møder en på Internettet. I mange 
> år har vi haft Astrolist, og senere er der kommet flere 
> konferencer til, så der er noget for enhver smag både hvad 
> angår emner og fagligt niveau.
> 
> Derudover kan man søge astronomisk viden i f.eks. 
> Astronomibladet - og selvfølgelig også hos en del andre 
> astronomisk orienterede foretagender som beskæftiger sig 
> professionelt med astronomi og anden videnskab - NASA, ESA 
> osv. - jo, udbuddet er stort - især hvis man kan begå sig på 
> engelsk.
> 
> Set i forhold til ovenstående foretagender er ØAA blot en 
> lille bolsjebutik som fra tid til anden kan tilbyde 
> medlemmerne en mundsmag til den søde tand i form af foredrag 
> om forskellige emner.
> 
> Måske er det bare mig som føler, at klubben på en måde er 
> ved at blive overflødig, fordi folk med interesse for 
> astronomi via konferencer kan få besvaret spørgsmål som 
> f.eks. angår køb af instrument, observationsteknik og 
> forskellige astronomiske objekter.
> 
> Oven i dette er der også sket det positive, at et 
> astronomisk instrument ikke længere er så dyrt at anskaffe, 
> så det er forholdsvis billigt at komme i gang.
> 
> Jeg ved, at det også hænder at folk der er tilmeldt disse 
> konferencer mødes, hvis der er lyst og behov for det, og på 
> denne måde opstår der måske små nye grupper som helt 
> uforpligtende kan samles om specielle emner. Man har ikke et 
> fast klubhus, der er ikke vedtægter, og man betaler ikke 
> kontingent.
> 
> Ovenstående er et eksempel på, hvad klubben kan gøre for 
> astronomiinteresserede - ligesom før i tiden - hvis man 
> kunne finde den.
> 
> ØAAs formålsparagraf lyder:
> 
> "Foreningens formål er at samle astronomisk interesserede 
> til bl.a. gensidig erfaringsudveksling, samt foredrag og 
> andet af interesse".
> 
> Kan man ikke godt sige, at eksemplet fra konferencen stort 
> set opfylder formålsparagraffen? Ønsker man at gå til 
> foredrag, skal man blot melde sig ind i Astronomisk Selskab. 
> Her kan man overvære spændende foredrag som foregår på Århus 
> Universitet - man skal bare betale kontingentet, og så finde 
> sig en plads i auditoriet.
> 
> Tiderne skifter, og de fleste følger med - vi vil have det 
> nemt, og er der noget som vi er interesserede i, så skal vi 
> have hurtig adgang, og det skal helst også være 
> uforpligtende.
> 
> 
> 
> Observatoriet
> 
> Jamen, hvis klubben lukker, skal vi så ikke længere mødes i 
> disse hellige haller? (ORO) Kan nogen så spørge. 
> Observatoriet er et fantastisk sted at mødes - man mærker 
> historiens vingesus i det 100 år gamle sted, så der kan ikke 
> klages over rammen.
> 
> Da jeg blev medlem i 1986 - tror jeg det var, holdt klubben 
> møder i et af universitetets lokaler på Ringgaden. På et 
> tidspunkt kunne vi ikke længere låne lokalet, og så var gode 
> råd dyre. Jeg foreslog, at vi kunne høre, om vi ikke kunne 
> låne Ole Rømer Observatoriet. Der var flere der mente, at 
> det var helt urealistisk, men Ole J. Knudsen var med på 
> ideen, og nu har vi holdt møder i observatoriet i rigtig 
> mange år - omkring tyve tror jeg. Klubben havde i mange år 
> et bibliotek - det fyldte en stor kuffert, som Mogens 
> Blichfeldt  troskyldigt slæbte med til alle klubmøderne. 
> Antallet af udlånte bøger var beskedent. Senere flyttede 
> biblioteket ind i et skab i ORO, og for ikke så længe siden 
> blev bøgerne bortauktioneret til medlemmerne. Det er mit 
> indtryk, at ingen begræder dette salg.
> 
> 
> 
> Klubbens instrument
> 
> Vi har også en klubkikkert og et H-alfa-filter til 
> solobservaton. Udstyret udlånes stort set ikke - det er nok 
> for bøvlet at slæbe det hjem. Så er det meget nemmere at 
> købe sin egen kikkert, som oven i købet selv kan finde det 
> man har lyst til at observere - hvis man ellers kan finde ud 
> af at betjene den. Men så er der heldigvis hjælp at hente i 
> klubben - og ellers er det bare at tilmelde sig en 
> konference og skrive "HJÆLP", så kommer der straks svar fra 
> andre - som heller ikke kan få skidtet til at fungere - og 
> sandsynligvis også svar fra en kikkertnørd der kan vise dem, 
> hvordan man gør. Problem løst - og måske er der samtidigt 
> opstået en lille GOTO brugergruppe som kan mødes og 
> observere.
> 
> 
> 
> Observatoriets instrumenter
> 
> Nu har Ole Rømer Observatoriet jo nogle udmærkede 
> instrumenter som vi kan få lov at kikke i. Det er godt nok 
> ikke tit det sker. Vi er faktisk også blevet tilbudt at 
> bruge et af instrumenterne til CCD fotografering, hvis der 
> var interesse for det, men mig bekendt har ingen 
> interesserede meldt sig, og det er måske lidt underligt. 
> Måske er glansen gået af Skt. Gertrud - det der før var 
> spændende og interessant er ikke så tiltrækkende mere - vi 
> er simpelthen blevet forvænt tror jeg.
> 
> 
> 
> Astronomiens år 2009
> 
> Så er der Astronomiens År 2009, hvor vi i samarbejde med 
> andre danske klubber kunne søge om et elektronisk 
> planetarium - en stor Dobson forsynet med kamera som 
> trådløst kan sende billeder af himlen ud til et antal 
> fladskærme. Hele herligheden leveret på en trailer lige til 
> at hægte på krogen på bilen og så ud og vise himmelske 
> objekter frem for videbegærlige unge poder. Hos ØAA valgte 
> vi at springe over dette tilbud - det var ikke muligt at 
> mønstre folk, som ville stå for disse forevisninger. Jeg må 
> tilstå, at jeg ikke selv er indstillet på at stå for den 
> opgave - jeg vil hellere bruge tiden i mit eget 
> observatorium, for så mange gode nætter er der heller ikke.
> 
> 
> 
> Fremtiden
> 
> Jeg synes, at det er på tide, at vi tager en snak om 
> klubbens fremtid. Hvordan synes du, at klubben skal køre i 
> fremtiden - hvis den skal køre videre? Hvordan kan vi gøre 
> møderne mere interessante?
> 
> Jeg lægger op til, at vi tager en diskussion om ovenstående 
> på det kommende klubmøde -"medlemmernes aften".
> 
> Der vil som tidligere være mulighed for at komme med indlæg 
> af astronomisk karakter. Jeg kan allerede nu oplyse, at 
> Bjarne vil vise billeder fra MAFs Starparty den 6. 
> september.
> 
> Jo - så er der også fremmødet - vi er omkring 50 medlemmer. 
> Det er sjældent, at vi er mere end 15 på klubmøderne. Hvor 
> bliver folk af?
> 
> 
> 
> Torben
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> Torben Taustrup
> TOC Observatory homepage
> http://tocobs.org
> "Just do it" 
> 
> 


Other related posts: